×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Dragkamp for åpen scene

I dag lå det to fiskeriaviser i postkassen. I disse avisene kunne man lese om Fiskarlaget Nord sin misnøye med et Norges Fiskarlag som bare fortsetter å utvikle seg på Fiskebåts premisser, skriver Steinar Friis, medlem i Norges Kystfiskarlag i dette innlegget.

Debatt

Steinar Friis

Ulik konkurranse internt reduserer kystfiskernes innflytelse i organisasjonen så vel som overfor sentrale myndigheter.

Så har det altså skjedd. En dyktig daglig leder i Fiskarlaget Nord advarer sine medlemmer mot økt Fiskebåtdominans i Norges Fiskarlag.

Det samme gjorde noen fiskere og fiskarlagsmedlemmer i år 1987.

Stemplet som oppviglere i egen organisasjon, endte de opp i dagens Kystfiskarlag.

Som i Fiskarlaget Nord i dag, ble det også den gang advart mot en udemokratisk utvikling i organisasjonen.

At Fiskarlaget Nord, i organisasjonsdebatten på sitt årsmøte, tillater seg å sette søkelyset på dette gamle faktum - varmer derfor et organisasjonsinteressert hjerte.

Men, av lang erfaring, er det fristende å påstå at slikt kan det bli oppstyr av.

I de samme blader kan man lese kommentarer til saken fra lederne i Norges Fiskarlag og i Fiskebåt.

En småforferdet Kjell Ingebriktsen, kystfisker og fiskarlagsleder, skjønner ikke problemet og deler derfor ikke Fiskarlaget Nords oppfatning.

Han legger derimot ikke skjul på at han kanskje har hørt litt «murring».

Uten å komme inn på hvorfor det murres, og uten å nevne den maktkamp som har pågått

i Norges Fiskarlag i mer enn 30 år, har han utrolig nok følgende anbefaling til urolige medlemmer i sin organisasjon:

«Ta det med ro gutter. Bli hvor dere er». Se på historien og hva Kystfiskarlaget har fått til.

At en leder i Norges Fiskarlag bruker sladder om Norges Kystfiskarlag som skremmeskudd når han skal advare Fiskarlaget Nord mot hva de har innlatet seg på, fortoner seg forhåpentligvis mer skremmende for undertegnede enn hos administrasjon og ledelse i Fiskarlaget Nord.

Man kan undres over at mannen, som tilsynelatende virker historieløs, mangler både ryggrad og mot til å ta tak i denne sannheten.

Mot til å ta tak, ikke bare i et problem, men et gnagsår, som har herjet Norges Fiskarlag mange tiår.

Ryggrad til å ta skrittet fullt ut, stå ut distansen, og kanskje bidra til at «Havflåtens egen organisasjon», med sine foreløpig tre underbruk, etter hvert må presentere seg med fornavn og etternavn der de ferdes.

Det er lenge siden Fiskebåt, som gruppeorganisasjon underlagt Norges Fiskarlags mønsterlover, kom i utakt med trampende støvler.

Det vil være synd hvis fiskarlagslederens skråblikk på Norges Kystfiskarlag skulle bidra til at initiativet fra Fiskarlaget Nord må dø ut.

Imens kan man se at et medlem i Norges Kystfiskarlag fikk til å ønske Fiskarlaget Nord lykke til i sitt videre arbeid med saken.

På forsiden nå