×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Dramatiske minutter om bord på «Fay»

Havarikommisjonens rapport om hva som skjedde før linebåten «Fay» gikk ned, er en beretning om dristige, men riktige valg av et mannskap som ble satt sjakk matt av teknikken.

Etter en kort og intens kamp mot teknikken måtte mannskapet forlate skuta. De tre siste hoppet på sjøen før de ble henta opp i redningsflåten etter et siste desperat forsøk på å få maskineriet i gang igjen.  Foto: Redningsselskapet

Havarikommisjonens rapport, med 9 sikkerhetsanbefalinger til konstruktør, verft og godkjenningsmyndigheter feller en klar dom over det byråkratiske håndverket rundt «Fay».

Båten fylte kort og godt ikke stabilitetskravene, og kommisjonen mener flere elementer i båten burde vært designet annerledes.

Les hele rapporten her

Les konklusjonen i kortversjon her

Havarikommisjonens referat av de faktiske hendelsene om bord i forkant av forliset er basert på intervjuer med fartøyets besetning, aksjonslogg fra Hovedredningssentralen (HRS), logg fra Kystverkets automatiske identifikasjonssystem (AIS), samt informasjon innhentet fra Meteorologisk institutt, Sjøfartsdirektoratet, politiet, forsikring, verftet, prosjekteringsselskapet og rederiet.

Klargjøring for fiske og setting av line
Lørdag 28. desember 2019 var fiskefartøyet Fay på fiske nordøst for Honningsvåg. Det var et mannskap på tolv om bord. Skipperen kom opp på broa litt før sin vakt kl. 0800. Fartøyet hadde tidligere dratt en line og hadde fått denne om bord.

Skipperen satte kursen mot det nye fiskefeltet ca. kl. 0855. Under transitten forberedte fiskerne agn, og satt deretter i kaffebaren og ventet.

Maskinisten utførte vedlikehold i maskinrommet, og hadde festet et manometer på dieselgenerator 2 for å teste denne under høy belastning før normal drift. Maskinisten hadde planlagt oppstart av dieselgeneratoren etter lunsj.

Mens fartøyet fremdeles var under transitt begynte fiskerne klargjøringen. En av fiskerne åpnet hekkluka og fikk mye vann over seg. Fiskerne stengte straks luka, og lensepumpene pumpet ut vannet.

Fay 1

"Fay", en 21 meters fangstmaskin med bare ett års drift bak seg før den gikk ned. (Foto: Stadyard)

Skipperen hadde bestemt at de skulle sette lina sørøst med hensyn til sjø ved dragning. Skipperen pumpet derfor tre kubikk diesel fra babord til styrbord tank for å kompensere mot vind på styrbord side. Dette økte klaringen på babord side av akterspeilet ved klargjøring og gjennom setteprosessen.

Fartøyet ankom området for ny linesetting ca. kl. 1015. Skipperen reduserte farten fra ca. seks til to knop, og dreide båten styrbord opp mot vinden. Dette for å skape le og hindre at vann kom inn gjennom hekk- og setteluka, slik at fiskerne kunne klargjøre lina.

Fiskerne klargjorde til setting ved å tre to stjerter fra dreggluka forbi hekkluka til setteluka. Hekkluka kunne bare åpnes litt for å hindre at det kom inn mye sjø.

Etter at fiskerne hadde klargjort for setting gikk de tilbake til kaffebaren og ventet på klarsignal fra skipperen til å kaste dreggen. Skipperen seilte ytterligere ca. 0,5 nautiske mil til det planlagte fiskeområdet.

Ca. kl. 1037 ga skipperen klarsignal til fiskerne om at bøya kunne kastes. Bøya var festet i en ca. 250 favners ile som var festet til en dregg. Fra dreggen til lina var det festet et tau på ca. 20 favner. Lina ble satt med ca. 6 knop på en 140 graders kurs.

På dette tidspunktet var skipperen og maskinisten på bro, mens to fiskere var i egnerommet og en fisker kastet dreggen med bøye. Lina gikk ut som normalt.

Strømstans og vanninntrenging
Ca. kl. 1045 stoppet dieselgenerator 1, og fartøyet mistet strømmen. Halvparten av det første magasinet med fiskeline hadde gått ut da agnmaskinen stoppet, mens lina fortsatt gikk ut. Hovedmotoren gikk fremdeles og fartøyet hadde fremdrift. Styremaskinen som betjente roret, hydraulikksystemet, lensepumper og annet utstyr som var avhengig av strøm fungerte ikke. Roret sto omtrent midtstilt og lot seg ikke bevege.

På bro gikk en rekke alarmer kontinuerlig, og mye av utstyret gikk i svart. Det var mye støy på bro og vanskelig å kommunisere på calling-anlegget. Maskinisten løp ned mot maskinrommet. Fordi aktersidepropellen ikke responderte tok skipperen i bruk forre sidepropell for å forsøke å styre fartøyet opp mot vinden.

Skipperen så at det kom en del vann inn gjennom setteluka. Lina gikk fremdeles ut, og skipperen ga beskjed til fiskerne om å knyte på en blåse. Skipperen fulgte nødprosedyrer og varslet mannskapet om at de skulle mønstre på bro.

En fisker løp til dreggluka for å knyte på en blåse, men fikk ikke opp luka som var hydraulisk drevet. Fiskeren skyndte seg tilbake til egnerommet og ga de andre fiskerne beskjed om å ikke knyte på endetauet, men at de måtte la lina gå. Fiskeren ga deretter beskjed til skipperen om at det blir en løs ende. Fiskerne hadde knyttet fast endetauet i stjerten, men løsnet den igjen etter beskjed fra skipperen.

Det var ca. 2– 3 minutter siden strømmen hadde gått og fiskerne observerte at det stadig kom vann inn gjennom setteluka, og at det var vann på høyde med dørkrista i akterkant av egnerommet. Pappeskene med agn som sto på dørkrista hadde begynt å smuldre opp.

Fiskerne begynte derfor å plukke opp agn og papprester fra gulvet, slik at de ikke skulle tette lensepumpene, til strømmen kom tilbake.

Skipperen ba gjentatte ganger fiskerne om å kutte lina, da han ikke ville lukke luka med line på slep. Siden det var så kort line igjen bestemte fiskerne seg likevel for å la lina fortsette å gå.

Maskinisten ble møtt av en sterk diesellukt og gråtåke da han kom inn i maskinrommet. Han lokaliserte raskt at det var et dieselrør til dieselgenerator 1 som hadde brukket av og medført mye dieselsøl i rommet. Maskinisten observerte diesel i nærheten av turboladeren til dieselgenerator 2, og vurderte at det var fare for brann ved å starte opp denne. Han prøvde å spyle generatoren med vann, men det var ikke strøm til vannpumpen.

Maskinisten besluttet å bytte dieseltilførselsrør fra dieselgenerator 2 til 1. Han anså at det var en relativt enkel jobb, og ville redusere faren for brann. Verktøyet han trengte lå klart da han hadde benyttet det tidligere samme morgen. Arbeidet besto i å ta av to rør med fire muttere, for så å flytte røret fra dieselgenerator 2 til 1. Maskinisten ringte skipperen på callingen, og ga beskjed om at han kunne fikse problemet og ganske fort få tilbake strømmen.

Skipperen sendte et av mannskapet ned til fabrikken på hoveddekk for å sjekke status. Der fant han noe vann bak fryserne i fabrikken Han sjekket lensepumpene, men disse fungerte ikke. Han kontrollerte også at dører var lukket. Da han var på vei tilbake til bro merket han skipets slagside mot babord, og at det var vanskeligere å ta seg frem.

I perioden ca. kl. 1054 til ca. kl. 1058 beveget Fay seg mot babord. Skipperen klarte ikke lenger å styre baugen opp mot været ved hjelp av sidepropeller, og han har forklart at han sannsynligvis satte pådragshendelene i nøytral. Fremdriften hadde avtatt. Dette medførte at fartøyet dreide nordover og ble mer eksponert for bølgene mot akterenden.

I egnerommet observerte fiskerne at det kom større mengder vann inn gjennom setteluka.

Platene på den opphøyde rista hadde løsnet lengst frem i rommet og fløt på vannet.

Skipperen ga fiskerne beskjed om å lukke setteluka, men hendlene fungerte ikke.

Fiskerne fikk da beskjed fra skipperen om å prøve å tette luka, men fiskerne meldte tilbake at de ikke fant noe som kunne brukes.

Skipperen kan ikke huske om han trykket på nødknappen på bro for nødlukking av ytre luker.

Nødsituasjon og evakuering
Skipperen ga beskjed til fiskerne i egnerommet at de skulle komme til bro og lukke dører på veien opp. Fiskerne har fortalt at først da de kom opp på bro forsto de alvoret i situasjonen, og en av fiskerne ble sendt ned til maskinrommet for å hente maskinisten.

De fleste av mannskapet var samlet på bro. Mannskapet ble bedt om å finne frem og ta på seg redningsdrakter, og å forberede seg på evakuering.

Fartøyet driftet nordover med en kraftig slagside mot babord, og skipperen besluttet at de måtte evakuere fartøyet og talte opp mannskapet. Han ga beskjed til styrmannen om å sende ut en nødmelding og klargjøre flåter. Mannskapet klargjorde styrbord flåte, og kastet denne over bord, men flåten løste seg ikke ut med en gang. Babord flåte ble hevet ut og løste seg ut umiddelbart. Mannskapet så litt senere at styrbord flåte også hadde løst seg ut.

Da maskinisten kom opp igjen på bro ca. kl. 1100 hadde mannskapet på seg redningsdrakter og styrmannen sendte ut nødmelding på VHF. Kystradio Nord mottok meldingen og varslet videre til HRS-N som umiddelbart iverksatte søk- og redningsoperasjon. Redningsselskapets båt RS Odin gikk fra kai fem minutter senere og redningshelikopter ble klargjort. Flere ressurser meldte at de kunne bistå i redningsaksjonen, deriblant KV Harstad som kastet loss fra Hammerfest.

Maskinisten fortalte skipperen at han nesten var ferdig i maskinrommet, det gjensto å pumpe frem diesel og starte opp dieselgenerator 1. Skipperen ga maskinisten og en fisker tillatelse til å løpe ned igjen til maskinrommet for å sluttføre arbeidet. Samtidig gikk resten av mannskapet ut på dekk for å evakuere fartøyet.

Skipperen forlot manøverstolen ca. kl. 1103 og løp ned for å hente maskinisten og fiskeren i maskinrommet. På dette tidspunktet hadde fartøyet kraftig slagside og det var lite lys om bord. De tre løp sammen tilbake til styrhuset, tok på seg redningsdraktene og hoppet i sjøen. De kom seg om bord i flåten sammen med resten av mannskapet.

Fartøyets kurs stabiliserte seg på 284 grader ca. kl. 1106 og vinden kom inn mot babord side av fartøyet.

Kl. 1107 gikk det melding på VHF om at mannskapet hadde forlatt fartøyet og gått i flåte.

Da alle var i flåten ca. kl. 1110 kunne de se lys om bord i fartøyet og at radaren gikk.

Fartøyets 230V-anlegg (generator) var i funksjon. Fartøyet krenget til babord, baugen pekte oppover og vannet lå flush med babord dekkshjørne akterut.

Søk- og redningsoperasjon
HRS informerte rederiet om hendelsen. Redningshelikopteret meldte ankomst til fiskefartøyet kl. 1154. Da de ankom rapporterte de om god sikt med sterk vind og relativt store bølger. Besetningen på 12 hadde vært i flåten i omtrent tre kvarter før de ble heist opp. De ble fraktet til Honningsvåg der de ble tatt hånd om av politi- og ambulansepersonell. Ingen av mannskapet var fysisk skadet og alle fikk tørre klær ved ankomst.

fay 3

Her gikk "Fay" ned 28. desember 2019.

På forsiden nå