×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Drar på loddetokt i Barentshavet uten speidefartøy

I mars skal Havforskningsinstituttet gjennomføre tokt på loddeinnsiget i Barentshavet. Toktet vil i år bli gjennomført med to fartøy, uten et eget speidefartøy. Nå oppfordrer Fiskebåt alle fartøy til å hjelpe til.

– Under dette toktet vil det være viktig med god informasjon fra flåten, sier Fiskebåt om loddetoktet til HI, som i år skal utføres uten speidefartøy. Foto: Gustav Sæter/Norges Sildesalgslag

Det melder Fiskebåt på sine nettsider.

– Fiskebåt erkjenner at speidefartøy har hatt begrenset verdi i de to foregående år, og vil derfor oppfordre alle som observerer vandrende eller gytende lodde om å melde fra til administrasjonen eller Havforskningsinstituttet. Dette gjelder observasjoner som gjøres før, under eller etter toktet. All slik informasjon vil hjelpe i evalueringen av hvor godt toktet treffer. Tidligere år har vi fått rapporter om betydelig gyting etter at toktet var ferdig, skriver de.

Toktet vil bli evaluert i forbindelse med metoderevisjonen som er planlagt gjennomført i 2022.
– Fiskebåt vil delta i denne prosessen og det vil være viktig å ta med god informasjon fra flåten. Under metoderevisjonen, vil det også være naturlig å sette spørsmål ved grenseverdien for gytebestanden på 200.000 tonn.

Loddeforvaltningen blir også et sentralt tema på det pelagiske medlemsmøtet som Fiskebåt skal holde i april.

På forsiden nå