Kyst og Fjord

Drastisk kvotenedgang

Norte, EU, Færøyene, Island og Russland er enige om totaluttaket av norsk vårgytande sild for 2018. Men fordelingen seg imellom gjenstår fortsatt. 

Sildekvotene er vesentlig redusert i forhold til forskernes første anbefaling.

Foto: Scanfishphoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Etter at det internasjonale rådet for havforskning (ICES) tidligere i høst trakk tilbake kvoterådet på sild skapte dette en vanskelig situasjon for kyststatene. 
- Det har vært krevende forhandlinger og jeg er svært fornøyd med at partene klarte å bli enige om totaluttaket for neste år, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Totalkvoten er satt til 435 000 tonn. På grunnlag av videre vitenskapleg arbeid i ICES, vil partane til neste år arbeide for å få på plass en ny forvaltningsplan for silda. Det totale kvantumet er sterkt redusert etter forskningsskandalen tidligere i høst, der en regnefeil fra havforskerne gjorde at ICES besluttet å trekke sin opprinnelige anbefaling om å videreføre kvotene på dagens nivå.

Isteden kom de med en anbefaling som nå gjør at det totale uttaket er på høyde med det Norge alene fisker i år: 432.870 tonn. Hvis normal fordelingsnøkkel legges til grunn vil Norges andel i 2018 bli drøyt 250.000 tonn. Men denne fordelingen er man ifølge Sandberg ennå ikke enige om.

Det er også inngått avtale mellom Noreg, EU, Færøyene og Island om forvaltningen av kolmule for 2018. Avtalen innebærer at partane er enige om en totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn i tråd med tilrådningen fra havforskerne.

- Partene er fremdeles ikke enige om andelsfordelingen verken på norsk vårgytende sild eller kolmule. Dette er beklagelig, men vi vil fortsette arbeidet med å komme frem til en fordeling som alle parter kan leve med.

- I denne situasjonen er jeg tilfreds med at Norge og EU har inngått en bilateral avtale om fiske i hverandres soner som sikrer Norge en anledning til å fiske 227.975 tonn kolmule i EU-sona. Dette kommer i tillegg til det som er avtalt i den vanlige bilaterale avtalen mellom Norge og EU. Som motytelse får EU anledning til å fiske 25.487 tonn norsk vårgytande sild i norske farvann. Nå som forhandlingene er avsluttet vil vi starte arbeidet med de norske reguleringene og kvotene for 2018, og de blir fastsatt på normal måte før jul, avslutter Sandberg.

Opprettet 11.12.2017 07:32. Sist oppdatert 11.12.2017 08:26

Kommenter via Facebook

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS