Kyst og Fjord

Drastisk kvotenedgang

Norte, EU, Færøyene, Island og Russland er enige om totaluttaket av norsk vårgytande sild for 2018. Men fordelingen seg imellom gjenstår fortsatt. 

Sildekvotene er vesentlig redusert i forhold til forskernes første anbefaling.

Foto: Scanfishphoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Etter at det internasjonale rådet for havforskning (ICES) tidligere i høst trakk tilbake kvoterådet på sild skapte dette en vanskelig situasjon for kyststatene. 
- Det har vært krevende forhandlinger og jeg er svært fornøyd med at partene klarte å bli enige om totaluttaket for neste år, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Totalkvoten er satt til 435 000 tonn. På grunnlag av videre vitenskapleg arbeid i ICES, vil partane til neste år arbeide for å få på plass en ny forvaltningsplan for silda. Det totale kvantumet er sterkt redusert etter forskningsskandalen tidligere i høst, der en regnefeil fra havforskerne gjorde at ICES besluttet å trekke sin opprinnelige anbefaling om å videreføre kvotene på dagens nivå.

Isteden kom de med en anbefaling som nå gjør at det totale uttaket er på høyde med det Norge alene fisker i år: 432.870 tonn. Hvis normal fordelingsnøkkel legges til grunn vil Norges andel i 2018 bli drøyt 250.000 tonn. Men denne fordelingen er man ifølge Sandberg ennå ikke enige om.

Det er også inngått avtale mellom Noreg, EU, Færøyene og Island om forvaltningen av kolmule for 2018. Avtalen innebærer at partane er enige om en totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn i tråd med tilrådningen fra havforskerne.

- Partene er fremdeles ikke enige om andelsfordelingen verken på norsk vårgytende sild eller kolmule. Dette er beklagelig, men vi vil fortsette arbeidet med å komme frem til en fordeling som alle parter kan leve med.

- I denne situasjonen er jeg tilfreds med at Norge og EU har inngått en bilateral avtale om fiske i hverandres soner som sikrer Norge en anledning til å fiske 227.975 tonn kolmule i EU-sona. Dette kommer i tillegg til det som er avtalt i den vanlige bilaterale avtalen mellom Norge og EU. Som motytelse får EU anledning til å fiske 25.487 tonn norsk vårgytande sild i norske farvann. Nå som forhandlingene er avsluttet vil vi starte arbeidet med de norske reguleringene og kvotene for 2018, og de blir fastsatt på normal måte før jul, avslutter Sandberg.

Opprettet 11.12.2017 07:32. Sist oppdatert 11.12.2017 08:26

Kommenter via Facebook

12 vil fiske størje I alt 12 har meldt interesse for å fiske makrellstørje, melder Fiskeridirektoratet.

Ny håndbok om fiskevelferd Forskere har laget en håndbok som gir forskningsbaserte råd om oppdrettslaksen.

Hurtigbåt traff isflak Hurtigbåten Fløyfjell traff et isflak mellom Tromsø og Finnsnes. 35 passasjerer ble sendt til Harstad med taxi.

Dramatisk vinter Det har vært en dramatisk vinter for tørrfiskprodusentene i Vesterålen, skriver nettavisen Vesterålen Online.

Sa nei til Cermaq Teknisk utvalg i Øksnes har sagt nei til at Cermaq skal få utvide kapasiteten på Djupeidet ved Tindsøya i Øksnes Vestbygd.

Nye minstepriser rognkjeksrogn Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for rognkjeksrogn.

Minstepriser for taskekrabbe Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for taskekrabbe gjeldende fra og med 3. april 2018.

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS