Kyst og Fjord

Drømmen gikk i oppfyllelse

Å være skårunge på Senja-havet midtvinters er ingen lek. Slettes ikke for en rogalending på bare 14 år. Bestefaren, Trond Eilertsen, mener unggutten besto prøven med glans.

Noah Eilertsen, fjorten år og skårunge på Sveinsgrunnen, 12 nautiske mil vest av Senja.

Foto: Liv-Karin Edvardsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

– Han er en skikkelig tøffing, tatt i betraktning det tunge arbeidet, kulda og slingringen om bord, sier fisker Trond Eilertsen fra Meløyvær som ligger i Harstad kommune.

I fjor sommer satt Noah Eilertsen på kaikanten i Meløyvær med fiskestanga si, og drømte om akkurat dette; å få være med sin bestefar i den 10 meters røde sjarken «Kåre» på skreifiske. Da var det røde grader og shortsvær ute i den vakre skjærgården.

Nå har de kommet på land etter 14 dagers juksafiske. Først lå de utfor Andenes, deretter rundt Leiktindssøyla på Sveinsgrunnen, 12 nautiske mil ut av Senja. Fangstene leverte de hos Nergård i Senjahopen.

Bitende kulde

– Vi har vært utrulig heldige med været, sol og klarvær alle dagene. Men bitende kaldt i østavinden, så kaldt at det iset på båten da vi gikk opp til Senjahopen for å levere. Der var det minus 10. Vi hadde noen dager med mye ramling om bord, denne vindretningen kan lage det sånn, forklarer Trond.

Time etter time, fra grytidlig morgen, har de stått med hver sin juksamaskin og fisket. Halt opp store rugger fra havet. De klager ikke på fangsten, men den kunne vært bedre. Trond har pensjonert seg fra et hektisk liv i det multinasjonale selskapet Subsea 7 på «de syv hav», til fordel for sjarklivet. En førstereis-gutt skal vel heller ikke klage på de gaver havet gir.

­– Noah fisket med juksamaskinen bakerst i båten, og jeg med den forreste. Så gikk jeg bak og hjalp til hvis han trengte hjelp. Det var ikke så voldsomt med fangst å få, 500-600 kilo per dag, og en dag var vi oppe i 900 kilo. Han tok best i på morran, så dabba det av utover dagen. Vi så masse fisk på loddet, men det nytter lite når han bit igjen kjeften, sier den slagferdige Trond.

«Nordlendingen med talefeil»

Mens Noah sine skolekamerater der sør har feriert i en uke, har han jobbet steinhardt i to uker. Han fikk fri ei ekstra uke fra skolen, der han går i niende klasse, for å prøve ut fiskeryrket.

– Jeg har hatt det kjekt, og har ikke lyst å reise heim, er hans korte kommentar til dette.

Han har fått smake på det å være skårunge bare 14 år gammel, akkurat i samme alder som vår eldste garde måtte til pers på vinterfiske. Han har ikke latt seg skremme. Hver kveld har han funnet køya si i lugaren og sovet som en stein. I den andre køya lå farfar. I fiskermiljøet ble den unge rogalendingen kalt for «nordlendingen med talefeil», noe han bare smiler av, og tar som en hedersbetegnelse.

Noah fikk tjent seg en slump med penger på disse to ukene til sjøs, og det trenger han til båten han nylig fikk hos farfar – en 17 fots Rana Fisk, den skal jo utstyres med litt av hvert. Trond selv fikk spissbåt, jukse og kniv fra sin bestefar da han bare var seks år gammel.

Han har ett år igjen på ungdomsskolen, så er veien videre klar – det blir rett inn på Fiske og fangst-linja på videregående. Den alltid blide rogalendingen er mest sannsynlig ferdig rekruttert til fiskeryrket.

Opprettet 12.03.2018 07:11. Sist oppdatert 12.03.2018 07:11

Kommenter via Facebook

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

PDF-avis

Levert av Open Concept AS