Kyst og Fjord

Drømmen gikk i oppfyllelse

Å være skårunge på Senja-havet midtvinters er ingen lek. Slettes ikke for en rogalending på bare 14 år. Bestefaren, Trond Eilertsen, mener unggutten besto prøven med glans.

Noah Eilertsen, fjorten år og skårunge på Sveinsgrunnen, 12 nautiske mil vest av Senja.

Foto: Liv-Karin Edvardsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

– Han er en skikkelig tøffing, tatt i betraktning det tunge arbeidet, kulda og slingringen om bord, sier fisker Trond Eilertsen fra Meløyvær som ligger i Harstad kommune.

I fjor sommer satt Noah Eilertsen på kaikanten i Meløyvær med fiskestanga si, og drømte om akkurat dette; å få være med sin bestefar i den 10 meters røde sjarken «Kåre» på skreifiske. Da var det røde grader og shortsvær ute i den vakre skjærgården.

Nå har de kommet på land etter 14 dagers juksafiske. Først lå de utfor Andenes, deretter rundt Leiktindssøyla på Sveinsgrunnen, 12 nautiske mil ut av Senja. Fangstene leverte de hos Nergård i Senjahopen.

Bitende kulde

– Vi har vært utrulig heldige med været, sol og klarvær alle dagene. Men bitende kaldt i østavinden, så kaldt at det iset på båten da vi gikk opp til Senjahopen for å levere. Der var det minus 10. Vi hadde noen dager med mye ramling om bord, denne vindretningen kan lage det sånn, forklarer Trond.

Time etter time, fra grytidlig morgen, har de stått med hver sin juksamaskin og fisket. Halt opp store rugger fra havet. De klager ikke på fangsten, men den kunne vært bedre. Trond har pensjonert seg fra et hektisk liv i det multinasjonale selskapet Subsea 7 på «de syv hav», til fordel for sjarklivet. En førstereis-gutt skal vel heller ikke klage på de gaver havet gir.

­– Noah fisket med juksamaskinen bakerst i båten, og jeg med den forreste. Så gikk jeg bak og hjalp til hvis han trengte hjelp. Det var ikke så voldsomt med fangst å få, 500-600 kilo per dag, og en dag var vi oppe i 900 kilo. Han tok best i på morran, så dabba det av utover dagen. Vi så masse fisk på loddet, men det nytter lite når han bit igjen kjeften, sier den slagferdige Trond.

«Nordlendingen med talefeil»

Mens Noah sine skolekamerater der sør har feriert i en uke, har han jobbet steinhardt i to uker. Han fikk fri ei ekstra uke fra skolen, der han går i niende klasse, for å prøve ut fiskeryrket.

– Jeg har hatt det kjekt, og har ikke lyst å reise heim, er hans korte kommentar til dette.

Han har fått smake på det å være skårunge bare 14 år gammel, akkurat i samme alder som vår eldste garde måtte til pers på vinterfiske. Han har ikke latt seg skremme. Hver kveld har han funnet køya si i lugaren og sovet som en stein. I den andre køya lå farfar. I fiskermiljøet ble den unge rogalendingen kalt for «nordlendingen med talefeil», noe han bare smiler av, og tar som en hedersbetegnelse.

Noah fikk tjent seg en slump med penger på disse to ukene til sjøs, og det trenger han til båten han nylig fikk hos farfar – en 17 fots Rana Fisk, den skal jo utstyres med litt av hvert. Trond selv fikk spissbåt, jukse og kniv fra sin bestefar da han bare var seks år gammel.

Han har ett år igjen på ungdomsskolen, så er veien videre klar – det blir rett inn på Fiske og fangst-linja på videregående. Den alltid blide rogalendingen er mest sannsynlig ferdig rekruttert til fiskeryrket.

Opprettet 12.03.2018 07:11. Sist oppdatert 12.03.2018 07:11

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS