×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Drone kartlegger søppel

Akvaplan-niva leder prosjektet DIMARC (Detecting, identifying and mapping plastic in the Arctic using robotics and digital solutions) finansiert av Handelens Miljøfond.

Dronen opereres av Morten Thorstensen, Akvaplan-niva.

Formålet med prosjektet er kartlegging av plastsøppel på strender i Nord-Troms og Finnmark ved hjelp av drone, heter det i en pressemelding fra Akvaplan-niva. 

drone 2 akvaplan niva

Feltarbeidet vil bli koordinert med prosjektpartnere SALT Lofoten, som skal gjennomføre bakkeundersøkelser, og TERRANOR som har ansvar for bildeanalyse og kvantifisering ved hjelp av machine learning. Det blir også tatt satellittbilder av de aktuelle områder for å foreta sammenligning med dronebilder og bakkeundersøkelser (ground truthing).

Prosjektet har nå hatt sin oppstart og Morten Thorstensen og Frank Beuchel fra Akvaplan-niva har vært på feltarbeid til lokaliteter i Troms (Vannøya, Rebbenesøya) og to i Finnmark (Porsanger og Alta). Her fikk de testet ut dronen for kartlegging og kvantifisere plastforsøppling  som i all hovedsak kommer fra fiskerinæringen. 

På forsiden nå