×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Dronninga av dobbeltmoral

Debatt

Toine C. Sannes, fiskeripolitisk talsperson Miljøpartiet De Grønne

Ernas internasjonale havsatsing fremstår mer og mer som hvitvasking av en skitten nasjonal politikk.

Nå er det tyske selskapet Wintershall DEA i gang med prøveboringen etter olje ved Trænarevet. Det skjer med regjeringens velsignelse, og uten at Ola Elvestuen velger å stoppe eksperimentet som var klaget inn til Klima og Miljødepartementet.

Området der det nå bores ligger ved inngangen til Vestfjorden i Lofoten og rett sør for dypvannskorallområdet Trænarevet. Dette er et unikt gytefelt for fisk og hekkeområde for sjøfugl, som Havforskningsinstituttet advarer på det sterkeste mot å bore i. Norges Kystfiskarlag betegner området som det viktigste for fisk i Norge, da 70 prosent av all fisk som fanges i norske havområder klekkes, eller har sine første kritiske faser av livet her. Trænarevet er også stengt for trålere, ettersom bunntråling kan skade de unike korallene.

Erna Solberg leder Det internasjonale høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi, som skal jobbe for bærekraftig bruk av havet. Panelet, som er et norsk initiativ, skal legge frem sin sluttrapport på FNs havkonferanse i 2020. Ved opprettelsen av panelet uttalte statsministeren stor bekymring for verdenshavenes tilstand og reguleringen av disse.

I en av sine festtaler på Arendalsuka uttalte Erna at havene trues av globale klimaendringer, marin forsøpling og forurensing, overfiske, gyteområder som forsvinner og at det genetiske mangfoldet reduseres. Hun mante oss til å jobbe sammen for å bekjempe det som truer en bærekraftig utvikling av havene. Men nå er festen i Arendal over, og i regjeringskontorene er det business as usual. Da tillater regjeringen prøveboring ved Trænarevet, basert på konsekvensutredninger gjort i 1994, samme år som Koss tok tre OL gull på isen i Lillehammer. Erna uttaler seg også positivt om oljeboring stadig lenger nord i Barentshavet, etterhvert som den globale oppvarmingen sørger for at isen smelter. Iskanten er ikke lenger iskanten, men et lag med sørpe som nå kan gi Norge nye oljemuligheter. Mer boring, mer klimaendringer, mer is smelter og vi kan bore enda lengre nord, ifølge regjeringen. Vi i Miljøpartiet De Grønne vil aldri kompromisse med iskanten, og vi krever varig vern av Træna. 

Regjeringens internasjonale havsatsing og fine ord er fort glemt i møte med petroleumsindustriens miljøfiendtlige særinteresser. Det er nå så stor avstand mellom Ernas fagre ord om havsatsing og regjeringens praktiske politikk, at man kan undre seg på om regjeringen tror at vi alle her i nord er idioter? 

Ingen festtaler i verden kan dekke over det faktum at vi har en miljøfiendtlig regjering, som er til skade for det sårbare miljøet i havet. Deres internasjonale havsatsing fremstår mer og mer som hvitvasking av en skitten nasjonal politikk. Det vil velgerne merke seg frem mot neste stortingsvalg. 

På forsiden nå