×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Dropper kjøp av egen fangst

Råfisklaget dropper det omstridte systemet med kjøp av egenfanget kval. Fra nå av er det kun leveringsavtale som gjelder.

Dropper omstridt regel: Det blir slutt på systemet der kvalfangerne kan kjøpe sin egen fangst. Foto: Dag Erlandsen

- Leveringsavtalen forutsettes å inneholde både fangst-/ avtaleperiode, pris og kvantum. Til dette formål har vi utarbeidet eget avtaleformular, skriver Norges Råfisklag i en pressemelding, og presiserer at ingen fartøy tillates å gå ut på fangsttur uten at skriftlig leveringsavtale foreligger.

- Kravet om leveringsavtale innebærer at behovet for omsetningskvoter bortfaller. Dermed utgår også særskilte bestemmelser knyttet til fangers kjøp av egen fangst, jfr. tidligere rundskriv nr. 11/2011, herunder begrensningen om at all egen fangst må omsettes til eget kjøperfirma, skriver laget videre.

Norges Råfisklag vil følge utviklingen nøye, og tar forbehold om at omsetningsreguleringer kan bli innført på kort varsel hvis situasjonen skulle tilsi det.

Minstepriser:
Følgende nye minstepriser gjelder inntil videre:

Kvalkjøtt anvendelse konsum 35,35 kr/kg.

Kvalspekk og finner til konsum 0,01 kr/kg.

På forsiden nå