Kyst og Fjord

- Du må sjekke sjarken

Sjøfartsdirektoratet vil kommende sesong gjennomføre en storstilt informasjonskampanje mot sjarkflåten.

Hilde Stange i Sjøfartsdirektoratet ber eierne av de minste fiskefartøyene om å sjekke sjarken. 

Foto: Jan Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Aksjonen gjøres på grunn av gruppens utsatte risikobilde, men uten pålegg og pekefinger,  skriver Norges fiskarlag på sine nettsider. 

– Vi kommer om bord med en sjekkliste som legges igjen til fiskeren, sier Hilde Stange i fiskefartøyavdelingen.

 

Informasjonskampanjen har vært planlagt en god stund og er rettet mot fiskeflåten under 15 meter. Det er laget en tosidig sjekkliste med tips for en generell og daglig sikkerhetssjekk om bord.

Hilde Stange er seniorrådgiver i Sjøfartsdirektoratet og informerte nylig om kampanjen på de tre regionmøtene som ble holdt for fiskerne i Midt-Norge.

 

Stange sier de ansatte i direktoratet vil gi råd og veiledning til flåten, og at de generelt ønsker å vise at de og næringen har samme ønske om redusert antall hendelser på havet.

Hilde Stange forteller at det er registrert 57 dødsfall på havet de siste ti årene. I 2018 har seks mennesker omkommet på sjøen. I samme periode er det meldt inn om lag 1450 ulykker. Hun mener det særlig i den minste flåten er grunn til å tro at det er underrapportering av hendelser.

– Klem og støt, samt fall ombord er det som forekommer mest, sa hun i sin orientering under møtene. Og minnet samtidig om at det er rapporteringsplikt for hendelser.

– Dette er viktig i det ulykkesforebyggende arbeidet. At vi har oversikt, sa hun.

 

Hilde Stange var tydelig på at det ikke alltid er kostbare tiltak som skal til for å redusere risiko.

– Gode rutiner, som sjekk av det grunnleggende, er ofte en god begynnelse, sa hun med henvisning til «Sjekk sjarken din-kampanjen» og det gjenbrukbare arket som er laget av Sjøfartsdirektoratet.

Hun tipset også om at det ligger gode råd og tips til risikovurderinger på www.fiskrisk.no.

Opprettet 04.12.2018 07:36. Sist oppdatert 04.12.2018 07:37

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS