Kyst og Fjord

- Du må tåle at storebror ser deg

Lederen av utvalget som skal komme med forslag til nye kontrolltiltak ber næringa være forbedt på et nytt nivå av kontroll.

Magnar Pedersen er leder for Ressurskontrollutvalget.  

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Direktør for divisjon Sjømat i Nofima, Magnar Pedersen har fått oppdraget med å lede Fiskeridepartementets mye omtalte «fiskefuskutvalg». Det 10 manns/kvinns sterke utvalget består av folk fra fiskerinæringa, forvaltningen, justissektoren og forskningen, og har så langt rukket å ha to møter.

Pedersen er derfor varsom med å antyde hvilke konklusjoner utvalget til slutt ender opp med, men på Sjømatrådets torskekonferanse i Tromsø denne uka ber han næringa forbedrede seg på en ny tid.

Politistat

- Det er viktig at kontrollsystemet fungerer, og i dag har man ikke god nok tillit til systemet. Det er alt for mange rykter om at det ikke fungerer, i tillegg til at statens egne organer påpeker forhold som ikke er riktige. Det kan vi ikke leve med, slår Pedersen fast.

- Mange i næringa mener dette er enkelt: Få kontrollørene ut av kontorene, ansett flere av dem. Få dem ut på kaier og båter og vise uniform?
- Nei, det er ikke så enkelt. For i løpet av året har vi 240.000 landinger av fisk, flere tusen per dag i sesongene. Da sier det seg selv at det ikke er mulig å være på kaiene hele tida. Man kan sjølsagt øke tilstedeværelsen, men å tenke at det er kontrollører til alle landinger kan vi bare glemme. Aktiviteten foregår hele døgnet, det ville jo blitt en politistat. Det ønsker vi selvsagt ikke, sier Pedersen.

Heller enn idéen om total kontroll mener han det må bygges opp gode preventive systemer, litt som at UP ikke står over alt langs vegene, men at råkjørerne likevel føler risiko for å bli tatt

- Vi må sørge for at de få som driver med juks må føle at det er en stor risiko med å holde på med det.

Storebror

Forslag til bruk av ny teknologi og nye måter å bruke den på er en vesentlig del av utvalgets mandat. Myndighetene har allerede varslet økt bruk av tilgjengelig overvåkningsteknologi, som for eksempel forslaget om AIS og elektronisk fangstrapportering også for den minste flåten.

- Kan det ligge en annen type «politistat-fare» i dette?

- Det gjør det selvsagt. Likevel, når man fisker, så gjør man det på en felles eid ressurs. Da må man godta at det er kontrollsystemer som sikrer at ting går rett for seg. Så at for eksempel AIS-sporing er et problem, er jeg ikke enig i. Økt bruk av AIS har også vært etterlyst fra blant annet Kystfiskarlaget.

- Så man må rett og slett finne seg i at storebror ser deg?
- Ja, det synes jeg. Man må finne seg i at aktiviteten spores når man høster av havet, men det er selvsagt regler i dette som skal ivareta personvern.  Det er likevel viktig at vi gjør det slik at det ikke blir en hemsko for næringsutøvelsen. Det må gjøres på en smart måte, sier Magnar Pedersen.

Opprettet 18.10.2018 07:57. Sist oppdatert 18.10.2018 07:57

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS