×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Eksplosjonsartet vekst i lakserømminger

Hittil i år har det rømt nær dobbelt så mange oppdrettslaks som de foregående årene.

Lakserømmingen i år er svært mye større enn de foregående årene.  Foto: Havforskningsinstituttet

Tall NRK har fått fra Fiskeridirektoratet viser at det til nå har rømt 284.000 laks fra norske oppdrettsanlegg. Til sammenligning rømte det 160.000 laks i hele fjor, mens det året før rømte bare 17.000 laks. I 2016 var tallet 128.000 og i 2015 rømte det 157.000 oppdrettslaks.

Lederen for Sogn villaksforening, Knut Munthe Olsen, er overfor NRK ikke nådig i sin kritikk. 

– Oppdrettsbransjen påfører norske lakseelver og villaksen katastrofale problemer. Det gjelder både gjennom genetisk forurensing, spredning av sykdommer og spredningen av lakselus.

– Sesongen har værlig veldig dårlig i år med lite villfisk i mange elver. Så skjer dette som medfører ytterligere genetisk forsøpling av villaksen. Hvor lenge skal oppdrettsbransjen få lov til å ture fram på denne måten, sier Munthe til NRK.

Sjømat Norge tar selvkritikk på vegne av bransjen.

– Dette er ikke godt nok fra vår side. Selv om innslaget av rømt fisk i elvene har gått kraftig ned de siste årene, kan vi ikke akseptere at flere fisk rømmer, sier kommunikasjonssjef i Sjømat Norge, Øyvind Andre Haram til NRK.

På forsiden nå