×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Eksporterte mindre torsk

Eksporten av fersk og frossen torsk i årets oktobermåned er 26 prosent lavere enn året før.

Norge sender ut mindre torsk enn i fjor.  Foto: Havforskningsinstituttet

 Norge eksporterte 1 600 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 73 millioner kroner i oktober. Det er en volumnedgang på 26 prosent og en verdinedgang på 20 prosent eller 18 millioner kroner fra oktober i fjor. Danmark og Sverige var de største markedene for fersk torsk i oktober. Hittil i år har Norge eksportert 59 000 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 2,1 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 5 prosent og en verdiøkning på 2 prosent eller 49 millioner kroner fra samme periode i fjor.

- Eksporten av fersk torsk er redusert så langt i år, men reduksjonen har vært betydelig mindre enn kvotereduksjonen. Samtidig ser vi at eksporten av fryst hel torsk er den kategorien som har hatt størst nedgang i volum. Begge kategoriene har hatt en betydelig prisvekst, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen.

Norge eksporterte 5 600 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 232 millioner kroner i oktober. Volumet falt med 34 prosent mens verdien falt med 10 prosent eller 25 millioner kroner fra oktober i fjor. Kina og Storbritannia var de største markedene for fryst torsk i oktober. Hittil i år har Norge eksportert 57 000 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 2,1 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 15 prosent og en verdinedgang på 2 prosent eller 46 millioner kroner fra samme periode i fjor.

På forsiden nå