×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

En halv million kroner til drivstoffanlegg

Det er stort behov investeringer i et nytt drivstoff/bunkringsanlegg på Værøy i forbindelse med nye miljø – og sikkerhetskrav.

Fylkesrådet i Nordland bevilger 500 000 kroner til investering i et nytt drivstoff-/bunkringsanlegg på Værøy. Foto: Ola Torstensen, Nordland fylkeskommune

Levering av drivstoff på Værøy har de siste 12-15 årene vært levert av den private aktøren Værøy Bunker AS.

- For øysamfunnet Værøy vil en nedleggelse og bortfall av drivstoff/bunkringsanlegget få store konsekvenser for næringsliv og befolkning. Spesielt vil fiskeflåten få store problemer. I tillegg vil det ha stor betydning for øvrig næringsliv og  for kommunens samfunnsberedskap. Et nytt drivstoff/bunkringsanlegg vil utvilsomt komme hele øysamfunnet til gode, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) som har gitt tommelen opp for søknaden fra Værøy kommune om midler til dette formålet.

Totalt vil det nye anlegget koste om lag 2,2 millioner kroner.

På forsiden nå