×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Endrer sektorinndelingen i fyrene

Kystverket endrer sektorinndelingen i fyr og merker langs hele kysten for å passer den internasjonale standarden.

Sektorinndelingen i fyr og merkes endres for å fremstå mer logisk.  Foto: Inge Bjørn Hansen

Kystverket har igangsatt et arbeid for omlegging av fyrlyktsystemet fra et særnorsk system til den internasjonale IALA-standarden (International Association of Lighthouse Authorities).

IALA har en anbefaling for hvordan sektorene på fyrlykter bør være inndelt for å være intuitive og gi god forutsigbarhet (IALA Guideline 1041 - Sector Lights Ed 3.0). Kystverket har besluttet å tilpasse seg denne anbefalingen. Fra 2019 skal Kystverket legge om sektorene på cirka 1900 fyrlykter. Arbeidet er ventet å være ferdig innen utgangen av 2025.
– Prinsippene for anbefalingen er at når en sjøfarende stevner mot ei fyrlykt i hvit sektor, skal sektoren på styrbord side være grønn, og sektoren på babord side skal være rød. Dette gjelder uansett hvilken retning man seiler i farleden, forklarer Per-Magne Rovde ved Kystverkets senter for farled, fyr og merker i en pressemelding.

Det er gjort grundige undersøkelser av nytteverdien av ei slik omlegging, og den viser ifølge Rovde at omleggingen er hensiktsmessig.

– Arbeidet som skal gjøres kommer vi til å se i sammenheng med allerede nødvendig og planlagte endrings- og vedlikeholdsoppdrag, og vi vil derfor angripe dette arbeidet område for område. Det vil si at endringene vil skje i henhold til de planene som vi har for ettersyn og vedlikehold av sjømerkene, sier Rovde.

Enkelte sjømerker vil bli flyttet, fjernet eller modernisert for å gjøre merkingen mer intuitiv og oversiktlig. Endringen gir altså økt forutsigbarhet for de som ferdes på sjøen.
– De som ferdes på sjøen vil altså trenge noe mindre tid til kartstudering underveis i seilasen om natten. Men det er likevel viktig å understreke at god planlegging av seilasen fortsatt er viktig, for så vel de profesjonelle sjøfarende som de som ferdes i fritidsbåt. Og ikke minst; sørg for å ha oppdaterte sjøkart, understreker Per-Magne Rovde.

På forsiden nå