×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Endring for dynamiske minstepriser

Fra og med mandag 25.1 vil de dynamiske minsteprisene bli justert hver uke inntil videre, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Prisene på torsk, sei og hyse vil hos kjøpere på strekningen Nordmøre – Sør-Varanger bli regulert hver uke framover.

- Viktig oppdatering! Norges Råfisklag starter fra og med kommende uke med ukentlig beregning av dynamiske minstepriser for torsk/hyse/sei. Årsaken er det nervøse ferskfiskmarkedet, særlig i Europa. Det gjør at fiskekjøperne trenger økt spillerom for å respondere på endringer i markedet, noe vi har forståelse for, melder Råfisklaget på sine Facebook-sider.

Dette er selvsagt ikke noe soloutspill fra Norges Råfisklag. På deres nettsider er det utfyllende opplysninger:

-  Kjøperorganisasjonene Sjømat Norge/Sjømatbedriftene/Fiskekjøpernes Forening og Norges Råfisklag er enig om inntil videre å beregne dynamiske minstepriser for torsk/hyse/sei for en uke av gangen. Dagens beregning gjelder derfor for kommende uke. Ny beregning gjennomføres fredag 29.01.21.

Dette er de nye prisene fra mandag 25.1 for torsk, sei og hyse:

Dynamisk minstepris hyse

 

18.01-31.01

25.01 - 31.01

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Hyse over 0,8 kg, krokfanget

13,50

13,25

Hyse over 0,8 kg10,00

9,75

9,50

Hyse under 0,8 kg

5,75

5,50

     

Sløyd med hode

   

Hyse over 0,98 kg, krokfanget

10,99

10,79

Hyse over 0,98 kg

7,94

7,73

Hyse under 0,98 kg

4,68

4,48

     

Rund *

   

Hyse over 1,1 kg, krokfanget

9,34

9,16

Hyse over 1,1 kg

6,66

6,49

Hyse under 1,1 kg

3,81

3,63

     
     

* Pris rund hyse er omregnet med nasjonal omregningsfaktor 1,40 og trekk på 30 øre/kg i sløyegodtgjørelse.

Dynamisk minstepris torsk

 

18.01 - 24.01

25.01 - 31.01

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Torsk over 6,0 kg

26,00

25,25

Torsk 2,5-6,0 kg

24.00

23,25

Torsk 1,0-2,5 kg

22,75

22,00

Torsk under 1,0 kg

20,00

19,25

     

Rund

   

Torsk over 9,0 kg

17,33

16,83

Torsk 3,7-9,0 kg

16,00

15,50

Torsk 1,5-3,7 kg

15,17

14,67

Torsk under 1,5 kg 

13,33

12,83

     

Levendetorsk

   

Levendetorsk levert samfengt

20,00

19,50

Levendetorsk minst 2 kg

22,00

21,50

Levendetorsk 1-2 kg

15,00

14,50

Levendetorsk under 1 kg

11,15

11,00

Dynamisk minstepris sei

 

18.01 - 24.01

25.01 - 31.01

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Sei over 2,3 kg

10,10

10,10

Sei 1,2-2,3 kg

9,10

9,10

Sei under 1,2 kg**

7,60

7,60

     

Sløyd med hode

   

Sei over 2,6+kg

8,98

8,98

Sei 1,3-2,6 kg7,97

8,09

8,09

Sei under 1,3 kg

6,76

6,76

     

Rund *

   

Sei over 3,1 kg

7,18

7,18

Sei 1,6-3,1 kg

6,44

6,44

Sei under 1,6 kg

5,33

5,33

     
     

* Pris rund sei er omregnet med nasjonal omregningsfaktor 1,35 og trekk på 30 øre/kg i sløyegodtgjørelse.

På forsiden nå