Kyst og Fjord

Endring for rekefelt

Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Fiskeridirektøren endrer med øyeblikkelig virkning grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Reisafjorden i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.         Nord 69 grader 57,9 minutter. Øst 021 grader 03,5 minutter.
2.         Nord 70 grader 02,5 minutter. Øst 021 grader 07,4 minutter.
3.         Nord 70 grader 02,5 minutter. Øst 021 grader 09,8 minutter.
4.         Nord 70 grader 01,4 minutter. Øst 021 grader 13,0 minutter.
5.         Nord 69 grader 57,9 minutter. Øst 021 grader 12,1 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

 

 

 

VURDERINGSGRUNNLAG   

Område                                               Reisafjorden, Troms

Tidsrom                                              12.02.2018

Type fiskeri i området                        Rekefiske

Redskap brukt i undersøkelsen          Reketrål

Sorteringsrist                                      19 mm spileavstand

Antall trålhal foretatt                         1

Gjennomsnitt innblanding i % (6 cm) 0 % i antall

Gjennomsnitt innblanding torsk        3,4 stk under minstemål /10 kg reker

Gjennomsnitt innblanding hyse         6,4 stk under minstemål /10 kg reker 

Gjennomsnitt innblanding blåkveite og uer under minstemål

0 stk uer under minstemål /10 kg reker 

 

Antall trålere på feltet                        0      

Opprettet 14.02.2018 13:28. Sist oppdatert 14.02.2018 13:28

Kommenter via Facebook

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS