×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

- Endring i dagpengereglene vil ramme hardt

Større og mer robuste båter gjør at regjeringen mener ansatte i fiskeindustrien ikke trenger dagens særregler for permittering.

Ansatte i fiskeindustrien har i dag særregler for hvor lenge de kan motta dagpenger. Foto: Arkiv

 I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 heter det:

«Fiskeindustrien har en rekke særregler for permitteringer, blant annet for hvor lenge permitterte kan motta dagpenger. Bakgrunen er at rammevilkårene for fiskeindustrien har vært mer uforutsigbare enn for andre næringer.»

«Over tid har antall permitteringer gått ned. Rammevilkårene har forandret seg, blant annet som følge av større fartøyer som er mindre sårbare for værforhold og fremveksten av oppdrettsnæringen. Når vi også har et godt arbeidsmarked, mener regjeringen at maksimal periode med dagpenger under permittering kan reduseres fra 52 til 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Det tilsvarer reglene for permitterte i andre næringer. Tidligere har det vært opptil 52 uker. Perioden kan igjen bli bli utvidet inntil 52 uker ved ekstraordinære og uforutsette situasjoner.»

«Fiskeindustrien vil fortsatt ha andre særregler sammenlignet med regelverket for permitterte for øvrig. Regjeringen foreslår at endringen trer i kraft 1. juli 2020. Regelendringen vil dermed ikke påvirke bevilgningen til dagpenger i 2020, men anslås å redusere utgiftene med 70 millioner kroner i 2021 og ytterligere 30 millioner kroner i 2022.»

Avisa Frifagbevegelse.no skriver at Norsk Nærings-og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), frykter at ansatte i de deler av næringa som har korte sesonger vil kunne miste retten til dagpenger. Det kan igjen føre til at ansatte forlater bedriftene og finner arbeid i andre bransjer.

– Regjeringen mangler fullstendig forståelse for sjømatindustriens problematikk når det gjelder råvaretilgang. Denne endringen i dagpengeordningen vil ramme ansatte i deler av industrien hardt slår forbundssekretær Ann-Solveig Sørensen fast overfor Frifagbevegelse.no.

– Vi ønsker at denne viktige næringen skal ha helårlige arbeidsplasser, slik er det dessverre ikke i store deler av fiskeindustrien, råstofftilgangen vil variere og kan være uforutsigbar, da må vi ha ordninger som fungerer både for de ansatte og bedriftene, sier Sørensen.

Hun peker i tillegg for faren med at fastboende fagarbeidere erstattes av innleide arbeidsinnvandrere.

På forsiden nå