×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Endring om reklamasjon ved konsumlandinger

Sildelaget, Sjømat Norge og Sjømatbedriftene har kommet til enighet om nytt rundskriv for reklamasjon ved konsumlandinger.

En arbeidsgruppe bestående av blant annet salgsledere, inspektører og øvrige ansatte gått gjennom rapporter og billedmateriale for å utarbeide en forbedret veileder i forbindelse med reklamasjonssaker. Foto: Scanfishphoto

Hovedbestemmelser for behandling av reklamasjoner er gitt i Sildelagets Forretningsregler §15 om «Kvalitet, sortiment og reklmasjoner m.m.». Nå har en arbeidsgruppe bestående av blant annet salgsledere, inspektører og øvrige ansatte gått gjennom rapporter og billedmateriale for å utarbeide en forbedret veileder i forbindelse med reklamasjonssaker, melder Sildelaget på sine nettsider.

- Norges Sildesalgslag som omsetter gjennom en auksjon må gjøre det som er mulig for å sikre lik behandling av like saker – når det er snakk om reklamasjon, sier salgsdirektør Knut Torgnes.

Arbeidsgruppen har også hatt en god dialog med kjøpersiden gjennom Sjømat Norge og Sjømatbedriftene.

- I motsetning til før så er det nå utarbeidet et skjema som skal gi bedre retningslinjer på de ulike nivåene av lyte i ulike situasjoner, sier Torgnes.

Det gjøres også oppmerksom på at kjøperne må ta høyde for de sesongmessige variasjonene som vil være i for eksempel makrellfiskeriet. Det som kan være grunnlag for reklamasjon i november er kanskje ikke grunnlag i reklamasjon i august, pga kvalitetsvariasjoner utover sesongen.  

I tillegg er det utført en bearbeiding fra IT-siden i henhold til datahåndtering, dette arbeidet vil fortsette slik at det vil være mulig å bruke for eksempel billedmateriale og andre rapporter som arbeidsverktøy i reklamasjonssaker.

- Vi håper at folk har tillitt til auksjonen og at reklamasjonssaker blir behandlet likt, sier Torgnes.

- Med det gjenstår det bare å gi hele gjengen et godt ønske i kommende sesong og er det noe folk lurer på er det bare å ta kontakt. Vi er spente og forventningsfulle opp mot sesongen, avslutter Torgnes.

På forsiden nå