×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Endringer i deltakerloven og havressursloven

Regjeringen legger i dag fram et lovforslag som skal sørge for at sentrale tiltak i kvotemeldinga får nye lovhjemler som er oppdaterte og moderne.

Lovforslag i etterkant av kvotemeldingen ble lagt fram av regjeringen i dag.

- Dette lovforslaget er det første viktige steget på vegen mot implementering av de tiltakene i kvotemeldinga som Stortinget har sluttet seg til. En rask implementering er ønskelig fordi næringa har behov for avklaring av framtidige rammevilkår, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Lovforslaget innebærer blant annet innføring av nye lovhjemler for sentrale tiltak i kvotemeldinga, som for eksempel fiskeritillatelser til erstatning for nåværende konsesjoner og deltakeradganger, faste kvotefaktorer og den nye kvoteutvekslingsordningen.

Formålet med lovendringene er å legge til rette for at fiskeriforvaltninga kan følge opp de av tiltaka i Meld. St 32 (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping (kvotemeldinga) som Stortinget nå har sluttet seg til.

Tiltakene i kvotemeldinga krever også forskriftsendringer, og departementet vil snart komme tilbake med et høringsnotat med forslag til nødvendige forskriftsendringer.

På forsiden nå