×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Endte på over ti milliarder

Sildesalgslagets omsetning endte på 10,04 milliarder i 2020 - etter en eventyrlig opptur på hele 24 prosent.

Koronaåret 2020 ble et eventyr for pelagisk næring. Norges Sildesalgslag økte omsetningen med 24 prosent og ente på over 10 milliarder i omsetning. Mannskapet på «Odd Lundberg» var blant bidragsyterne.

Makrell ble den den største bidragsyteren til rekordåret, der de økte omsetningen med 1,93 milliarder kroner. Men oppsummeringen fra sildelaget viser at også sild og tobis bidro med solide tall. .

Sold prisvekst
Oppsummeringen som Norges Sildesalgslag presenterte fredag viser at nvg-sild og nordsjøsild økte i verdi med til sammen 600 millioner, mye grunnet høyere pris,  mens makrell stod for en økning på 500 millioner, godt hjulpet av en kraftig  kvoteøkning. En stor tobiskvote, med økte priser for mel- og oljeproduksjon, gav 500 millioner i høyere verdi i 2020 mens  verdien på kolmule steg med 280 millioner utover fjoråret selv med en liten kvoteøkning.

Totalt 1 610 000 tonn fisk ble omsatt gjennom Sildelaget i 2020, opp fra 1 420 000 tonn i 2019.

Utenlandske bidro
Utenlandske fartøyer, 49 i tallet, leverte fangster for nesten 1,8 milliarder kroner i Norge, over 335 millioner mer enn i 2019. Her er det makrell som står for mesteparten av verdien. Økningen i kvantum fra utenlandske fartøy er på 46 000 tonn til totalt 172 000 tonn. Det viser at norsk fiskerinæring er veldig konkurransedyktig i jakten på råstoff

Norske fartøyer leverte 139 000 tonn råstoff til utenlandske kjøpere i 2020, en nedgang på 14 000 tonn fra 2019. Kolmule og tobis stod for de største kvantumene levert til utlandet.  I verdi var de fangstene verdt 586 millioner, opp 20 millioner fra 2019.
Hele 550 norske fartøyer leverte fangster gjennom Sildelaget i 2020, i tillegg til de 49 utenlandske fartøyene som tok turen hit. På landsiden sto 94 kjøpere klar til å ta imot fangstene, og ikke minst, få produktene ut i verden.  

Totalomsetning 2020 vs 2019 ( verdier i 1000)

 

2020
(tonn)

2019
(tonn)

%

   

2020
Verdi

2019
Verdi

%

   

2020
kr/kg 

2019
kr/kg 

%)

Totalt

1 610 958

1 420 094

13,4%

 

10 042 662

8 112 484

24%

 

6,23

5,71

9%

                       

  Artene med høyest verdi i 2020 og 2019 (verdier i 1000)

 

2020
Tonn

2019
Tonn

%

     

2020 
Verdi

2019 
Verdi

%

    

2020
kr/kg

2019
kr/kg

%

NVG-sild

 427 783

 447 287

 -4,4%

 

 2 505 471

 1 963 942

 27,5%

 

 5,86

 4,39

 33,5%

Nordsjøsild

 143 182

156 070 

 -8,3%

 

 921 671

 854 524

 7,8%

 

 6,44

 5,48

 17,5%

Makrell

 323 758

 241 055

 34%

 

 4 202 637

 3 698 217

 13,6%

 

 12,98

 15,34

 -15,4%

Kolmule

 365 231

353 164

 3,4%

 

1 171 140

889 189

 31,7%

 

3,21

2,52

 27,4%

Tobis

 245 926

124 786

 97%

 

879 736

373 219

 136%

 

3,58

2,99

 19,7%

Øyepål 

 63 754

59 744

 6,7%

 

192 480

177 256

 8,5%

 

3,02

2,97

 1,6%

På forsiden nå