Kyst og Fjord

Engasjement på topp

I gråværet, med nordøst kuling og enkelte haglbyger, ankom fiskeriminister Per Sandberg og hans følge Vardø torsdag. Utenfor kulturhuset i landets nordøstligste by hadde over 300 mennesker møtt opp som velkomstkomité.

Fiskeriminister Per Sandberg lytter til Vegard Bangsund. Videre ser vi Aksel Robertsen, Yvonne Andersen Bangsund og Eva Lisa Robertsen (t.h.)

Foto: Bjørn Hildonen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Utenfor ble FrP-delegasjonen møtte med en spesiell «Sandberg»-sang og velkomstkomitéen, med Vegard Bangsund og Eva Lisa Robertsen i spissen.

Nedleggelse
Etter en kort velkomsttale, der Sandberg fikk overrakk en høtt med hilsen fra kystopprøret, bar det inn i en kultursal. Her ble delegasjonen møtt av den fullsatte salen med høflig applaus. Høfligheten skulle ikke vare lenge. Ordfører Robert Jensen ønsket alle velkommen og understreket at fisken skal landes i Vardø. Han kom også med opplysninger om at bedriften Arctic Catch på Svartnes vurderer å legge ned sin filétproduksjon. Dette fordi bedriften ikke får nok råstoff. Han la til det faktum, at grunnet dagens fiskeripolitikk, står om lag et 20-talls boliger ledig i Vardø.
Så var det en av initiativtakerne til de som vardøværingene betegner som det nye Kystopprøret, Vegard Bangsund sin tur på talerstolen.
Av dirigenten fikk han beskjed om å begrense sitt innlegg til fem-seks minutter. Det ble over 20 minutter. Han sparte ikke på karakteristikker om dagens fiskeripolitikk og fiskeriministerens forslag til en ny politikk. Bangsund ble gjentatt ganger avbrutt av rungende applaus.

Ny statsrådstittel
Innledningsvis sa Bangsund at vardøværingene setter pris på besøket.
- Vi her i Vardø sett pris på at «raserings- og utarmingsministeren» gidder å ta seg bryet med å komme hit, å forklare oss vanlige dumme folk hvordan det å privatisere fiskeressursene skal sørge for at vi her i Nord-Norge skal få vekst og oppblomstring. Det er fælt å se ressursene våre bli gitt vekk, til storkapitalen fra Vest-Norge, for Finnmarks del Havfisk-Lerøy, sa Bangsund.
Han fortsatte å hamre løs. Hevdet blant annet at kvoter ble solgt på loppemarked i første omgang til Kjell Inge Røkke.

Skaper ikke arbeidsplasser
- Han fikk dem billig, nettopp for at han lovte å holde folk i arbeid her i Vardø, men vi så han aldri igjen etter sitt første besøk. Samfunnets overgriper fikk det han ville for så å dra av går til Hammerfest for å gjøre det samme der. Ser dere ikke galskapen i det her? Det er kommunene sin fisk, fra Bugøynes i øst til Stamsund i sør, og ikke minst Hammerfest som mistet enormt med ressurser. Du, Per Sandberg, tilbyr kystflåten under 15 meter, 20 prosent av fiskeressursene og tilbyr 80 prosent til noen få menn som ikke bryr seg det minste om samfunn som ligger øde etter dem. Og enda mene du vi skal klappe i hendene. De 20 prosentene du vil gi oss utgjør 100-150 tonn ekstra på ett år i Vardø, Det vil i praksis si, ikke en eneste arbeidsplass, sa Vegard Bangsund.
Fiskeriminister Per Sandberg sa på sin side at en omlegging av fiskeripolitikken er nødvendig. Den som er ført til nå er ikke bærekraftig. Han understreket gang på gang at noe nytt må komme.

Aksjonen fortsetter
- Vi prøver å legge om hele systemet. Dagens pliktsystem fungerer ikke. Derfor må vi konsentrere oss om et nytt kvotesystem, det er jeg overbevist om vil gi vekst til fiskeriavhengige kommuner, også Vardø, sa Per Sandberg.
Eva Lisa Robertsen, som også står sentral i Kystopprøret, sier til Kyst og Fjord at det på møtet ikke kom noe nytt fra fiskeriministeren, bortsett ra at engasjementet i Vardø etter fiskeriministeren besøk er enda større.
- Vi akter ikke å legge ned aksjonen, tvert imot. Nå ønske vi at hele nasjonen ser hva som er i ferd med å skje, sier Robertsen.

Opprettet 12.05.2017 10:34. Sist oppdatert 12.05.2017 11:06

Kommenter via Facebook

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS