Kyst og Fjord

Engasjement på topp

I gråværet, med nordøst kuling og enkelte haglbyger, ankom fiskeriminister Per Sandberg og hans følge Vardø torsdag. Utenfor kulturhuset i landets nordøstligste by hadde over 300 mennesker møtt opp som velkomstkomité.

Fiskeriminister Per Sandberg lytter til Vegard Bangsund. Videre ser vi Aksel Robertsen, Yvonne Andersen Bangsund og Eva Lisa Robertsen (t.h.)

Foto: Bjørn Hildonen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Utenfor ble FrP-delegasjonen møtte med en spesiell «Sandberg»-sang og velkomstkomitéen, med Vegard Bangsund og Eva Lisa Robertsen i spissen.

Nedleggelse
Etter en kort velkomsttale, der Sandberg fikk overrakk en høtt med hilsen fra kystopprøret, bar det inn i en kultursal. Her ble delegasjonen møtt av den fullsatte salen med høflig applaus. Høfligheten skulle ikke vare lenge. Ordfører Robert Jensen ønsket alle velkommen og understreket at fisken skal landes i Vardø. Han kom også med opplysninger om at bedriften Arctic Catch på Svartnes vurderer å legge ned sin filétproduksjon. Dette fordi bedriften ikke får nok råstoff. Han la til det faktum, at grunnet dagens fiskeripolitikk, står om lag et 20-talls boliger ledig i Vardø.
Så var det en av initiativtakerne til de som vardøværingene betegner som det nye Kystopprøret, Vegard Bangsund sin tur på talerstolen.
Av dirigenten fikk han beskjed om å begrense sitt innlegg til fem-seks minutter. Det ble over 20 minutter. Han sparte ikke på karakteristikker om dagens fiskeripolitikk og fiskeriministerens forslag til en ny politikk. Bangsund ble gjentatt ganger avbrutt av rungende applaus.

Ny statsrådstittel
Innledningsvis sa Bangsund at vardøværingene setter pris på besøket.
- Vi her i Vardø sett pris på at «raserings- og utarmingsministeren» gidder å ta seg bryet med å komme hit, å forklare oss vanlige dumme folk hvordan det å privatisere fiskeressursene skal sørge for at vi her i Nord-Norge skal få vekst og oppblomstring. Det er fælt å se ressursene våre bli gitt vekk, til storkapitalen fra Vest-Norge, for Finnmarks del Havfisk-Lerøy, sa Bangsund.
Han fortsatte å hamre løs. Hevdet blant annet at kvoter ble solgt på loppemarked i første omgang til Kjell Inge Røkke.

Skaper ikke arbeidsplasser
- Han fikk dem billig, nettopp for at han lovte å holde folk i arbeid her i Vardø, men vi så han aldri igjen etter sitt første besøk. Samfunnets overgriper fikk det han ville for så å dra av går til Hammerfest for å gjøre det samme der. Ser dere ikke galskapen i det her? Det er kommunene sin fisk, fra Bugøynes i øst til Stamsund i sør, og ikke minst Hammerfest som mistet enormt med ressurser. Du, Per Sandberg, tilbyr kystflåten under 15 meter, 20 prosent av fiskeressursene og tilbyr 80 prosent til noen få menn som ikke bryr seg det minste om samfunn som ligger øde etter dem. Og enda mene du vi skal klappe i hendene. De 20 prosentene du vil gi oss utgjør 100-150 tonn ekstra på ett år i Vardø, Det vil i praksis si, ikke en eneste arbeidsplass, sa Vegard Bangsund.
Fiskeriminister Per Sandberg sa på sin side at en omlegging av fiskeripolitikken er nødvendig. Den som er ført til nå er ikke bærekraftig. Han understreket gang på gang at noe nytt må komme.

Aksjonen fortsetter
- Vi prøver å legge om hele systemet. Dagens pliktsystem fungerer ikke. Derfor må vi konsentrere oss om et nytt kvotesystem, det er jeg overbevist om vil gi vekst til fiskeriavhengige kommuner, også Vardø, sa Per Sandberg.
Eva Lisa Robertsen, som også står sentral i Kystopprøret, sier til Kyst og Fjord at det på møtet ikke kom noe nytt fra fiskeriministeren, bortsett ra at engasjementet i Vardø etter fiskeriministeren besøk er enda større.
- Vi akter ikke å legge ned aksjonen, tvert imot. Nå ønske vi at hele nasjonen ser hva som er i ferd med å skje, sier Robertsen.

Opprettet 12.05.2017 10:34. Sist oppdatert 12.05.2017 11:06

Kommenter via Facebook

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS