Kyst og Fjord

Engasjement på topp

I gråværet, med nordøst kuling og enkelte haglbyger, ankom fiskeriminister Per Sandberg og hans følge Vardø torsdag. Utenfor kulturhuset i landets nordøstligste by hadde over 300 mennesker møtt opp som velkomstkomité.

Fiskeriminister Per Sandberg lytter til Vegard Bangsund. Videre ser vi Aksel Robertsen, Yvonne Andersen Bangsund og Eva Lisa Robertsen (t.h.)

Foto: Bjørn Hildonen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Utenfor ble FrP-delegasjonen møtte med en spesiell «Sandberg»-sang og velkomstkomitéen, med Vegard Bangsund og Eva Lisa Robertsen i spissen.

Nedleggelse
Etter en kort velkomsttale, der Sandberg fikk overrakk en høtt med hilsen fra kystopprøret, bar det inn i en kultursal. Her ble delegasjonen møtt av den fullsatte salen med høflig applaus. Høfligheten skulle ikke vare lenge. Ordfører Robert Jensen ønsket alle velkommen og understreket at fisken skal landes i Vardø. Han kom også med opplysninger om at bedriften Arctic Catch på Svartnes vurderer å legge ned sin filétproduksjon. Dette fordi bedriften ikke får nok råstoff. Han la til det faktum, at grunnet dagens fiskeripolitikk, står om lag et 20-talls boliger ledig i Vardø.
Så var det en av initiativtakerne til de som vardøværingene betegner som det nye Kystopprøret, Vegard Bangsund sin tur på talerstolen.
Av dirigenten fikk han beskjed om å begrense sitt innlegg til fem-seks minutter. Det ble over 20 minutter. Han sparte ikke på karakteristikker om dagens fiskeripolitikk og fiskeriministerens forslag til en ny politikk. Bangsund ble gjentatt ganger avbrutt av rungende applaus.

Ny statsrådstittel
Innledningsvis sa Bangsund at vardøværingene setter pris på besøket.
- Vi her i Vardø sett pris på at «raserings- og utarmingsministeren» gidder å ta seg bryet med å komme hit, å forklare oss vanlige dumme folk hvordan det å privatisere fiskeressursene skal sørge for at vi her i Nord-Norge skal få vekst og oppblomstring. Det er fælt å se ressursene våre bli gitt vekk, til storkapitalen fra Vest-Norge, for Finnmarks del Havfisk-Lerøy, sa Bangsund.
Han fortsatte å hamre løs. Hevdet blant annet at kvoter ble solgt på loppemarked i første omgang til Kjell Inge Røkke.

Skaper ikke arbeidsplasser
- Han fikk dem billig, nettopp for at han lovte å holde folk i arbeid her i Vardø, men vi så han aldri igjen etter sitt første besøk. Samfunnets overgriper fikk det han ville for så å dra av går til Hammerfest for å gjøre det samme der. Ser dere ikke galskapen i det her? Det er kommunene sin fisk, fra Bugøynes i øst til Stamsund i sør, og ikke minst Hammerfest som mistet enormt med ressurser. Du, Per Sandberg, tilbyr kystflåten under 15 meter, 20 prosent av fiskeressursene og tilbyr 80 prosent til noen få menn som ikke bryr seg det minste om samfunn som ligger øde etter dem. Og enda mene du vi skal klappe i hendene. De 20 prosentene du vil gi oss utgjør 100-150 tonn ekstra på ett år i Vardø, Det vil i praksis si, ikke en eneste arbeidsplass, sa Vegard Bangsund.
Fiskeriminister Per Sandberg sa på sin side at en omlegging av fiskeripolitikken er nødvendig. Den som er ført til nå er ikke bærekraftig. Han understreket gang på gang at noe nytt må komme.

Aksjonen fortsetter
- Vi prøver å legge om hele systemet. Dagens pliktsystem fungerer ikke. Derfor må vi konsentrere oss om et nytt kvotesystem, det er jeg overbevist om vil gi vekst til fiskeriavhengige kommuner, også Vardø, sa Per Sandberg.
Eva Lisa Robertsen, som også står sentral i Kystopprøret, sier til Kyst og Fjord at det på møtet ikke kom noe nytt fra fiskeriministeren, bortsett ra at engasjementet i Vardø etter fiskeriministeren besøk er enda større.
- Vi akter ikke å legge ned aksjonen, tvert imot. Nå ønske vi at hele nasjonen ser hva som er i ferd med å skje, sier Robertsen.

Opprettet 12.05.2017 10:34. Sist oppdatert 12.05.2017 11:06

Kommenter via Facebook

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

PDF-avis

Levert av Open Concept AS