Kyst og Fjord

Enig om handelsavtale

Norge og Indonesia er enige om en handelsavtale der 80 prosent av eksporten blir tollfri.

Norge får handle friere med verdens fjerde mest folkerike land.

Foto: Nærings- og fiskeridepartementet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Utviklingen i internasjonal handel gjør at frihandelsavtaler betyr svært mye for Norge. Vi vet at handelsavtaler kan gi økt eksport for norske bedrifter, og de kan bidra til å sikre arbeidsplasser i hele Norge. Derfor er jeg fornøyd med at vi har fått på plass en avtale med Indonesia, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Etter snart åtte år med forhandlinger har EFTA og Indonesia blitt enige om en frihandelsavtale. Det gjenstår kun enkelte mindre spørsmål som vil bli løst i nær fremtid. 

Forhandlingene var tema da fiskeriminister Harald T. Nesvik møtte sin indonesiske kollega, fiskeriminister Susi Pudjiastuti, på Bali forrige uke.

 - Jeg hadde et godt og konstruktivt møte med min indonesiske kollega, og jeg er glad for at vi endelig er i mål. Denne avtalen er viktig for næringslivet vårt, og ikke minst for sjømatbedriftene. De får nå tilgang til et marked med 262 millioner innbyggere, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Over 80 prosent av Norges eksport til Indonesia vil bli tollfri når avtalen trer i kraft. Etter 12 år vil nær all eksport til Indonesia bli tollfri. I tillegg innebærer avtalen blant annet at norske investeringer innenfor sektorer som olje og gass, fornybar energi og havbruk behandles som indonesiske selskaper. Indonesia forplikter seg dessuten til å tillate norske telekombedrifter majoritetseierskap når de etablerer seg i landet.

Indonesia er verdens fjerde mest folkerike land. Det er også verdens tredje største demokrati, med en økende middelklasse. Landet utgjør dermed et potensielt stort marked, med stabil og høy økonomisk vekst.

Norge har 28 frihandelsavtaler gjennom EFTA. Fire av dem er i Asia: Filippinene, Singapore, Hong Kong, Sør-Korea.  Vi har også pågående forhandlinger i Asia med India, Kina, Malaysia og Vietnam.

Avtalen med Indonesia vil bli signert ved første mulige anledning.

Opprettet 06.11.2018 07:19. Sist oppdatert 06.11.2018 07:19

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS