×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Enig om ny prisavtale for 2020

Norges Sildesalgslag og Sjømat Norge kom i dag til enighet om prisavtale for råstoff til fiskemel og fiskeolje for 2020

Tilfredshet og enighet mellom Sildelaget og Sjømat Norge. Foto: Sildelaget

Sildelaget og Sjømat Norge er tilfreds med at det i dag ble oppnådd enighet om en prisavtale for råstoff til fiskemel og fiskeolje for 2020. Partene er også enige om å nedsette en felles arbeidsgruppe som skal se på regelverket knyttet til leveringsavtaler og såkalte direkteavtaler.

Arbeidsgruppen skal overlevere sin innstilling til partene i løpet av første halvår 2020.

På forsiden nå