×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Enige om prisen på taskekrabbe

Sjømatbedriftene og Norges Råfisklag er blitt enige om å prolongere minsteprisene for taskekrabbe, som for sesongen 2020 vil være:

Prisen holder seg stabil. Foto: Eivind Senneset, Havforskningsinstituttet

Hokrabbe, minst 13 cm kr 12,00 pr kg Alle anvendelser

Hannkrabbe, minst 13 cm kr 12,00 pr kg Alle anvendelser

Dette melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Prisen forutsetter at fangsten sorteres i hann- og hokrabbe og at begge storklør skal være intakt.

Kvalitet

Her vises til forskrift av 28.6.2013 om kvalitet på fisk og fiskevarer, spesielt kapittel VII – Særlige bestemmelser om krepsdyr:

§ 18 – Fangst/fangstbehandling: Ved fangst skal selvdød krabbe og blautkrabbe, vasskrabbe og tomkrabbe fjernes, og ikke omsettes til humant konsum.

§ 19 – Krav ved koking av krepsdyr: Hummer, krabbe og sjøkreps skal kokes umiddelbart etter avlivning.

Det er videre ikke tillatt for fiskerne å fjerne klør fra krabbene før levering. Reduksjonsadgang

For krabbe som ikke tilfredsstiller kvalitetskravene kan prisen reduseres etter graden av forringelse med inntil 40 %. Før eventuelt trekk gjennomføres, forutsettes det at fisker først har fått advarsel om dårlig sortering/kvalitet.

Reduksjonsadgangen gjelder kun for hokrabbe og for det kvantum som overstiger 10 prosent. For krabbe med én storklo («enkloinger») levert i egne kasser eller kar gis det anledning til å redusere prisen med inntil 40 % ut fra gjeldende minstepris.

Føringstilskudd

Det vil også for sesongen 2020 være mulig å søke om å få dekket deler av kjøpers føringsutgifter for krabbe som blir ført fra mottaksstasjoner. Søknad om føringstilskudd avklares med Råfisklaget før søknad på web. På grunn av begrensede midler kan føringstilskuddet bli stoppet på kort varsel.

Påmelding

Norges Råfisklag oppfordrer fiskerne om å ta kontakt med kjøperne før levering.

På forsiden nå