×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Enklere å strukturere

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker vil gjøre livet enklere for fiskere som vil strukturere. Mindre byråkrati, færre søknader.

Ett skritt nærmere: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker gjør det enklere å strukturere. Foto: Dag Erlandsen

Forslaget går ut på at det heretter vil være tilstrekkelig med bare én søknad, og det vil ikke være nødvendig med kjøp og tilbakesalg av fartøyet.

- Dette er en sak mange fiskere har tatt opp med meg, og som gjennom høringen har fått bred støtte fra fiskerinæringen, sier Aspaker i en pressemelding.

- Forslaget vil gjøre det enklere for et rederi å få tildelt en fisketillatelse for sitt fartøy dersom et annet rederi oppgir tilsvarende tillatelse for sitt fartøy.

Lovproposisjonen, som ble fremmet for Stortinget i dag, flytter næringa ett skritt nærmere ordinære kjøp og salg av fiskekvoter, noe som i prinsippet ikke går an etter dagens regelverk. Men i praksis omgås reglene, det krever bare litt ekstra tid og arbeid.

Dagens regelverk krever minst tre forskjellige søknadsprosesser overfor fiskeriforvaltningen, i tillegg til at to eiendomsoverdragelser må gjennomføres, det vil si kjøp og tilbakesalg av et av fartøyene. En gjennomgang av forvaltningspraksis indikerer at forvaltningen årlig behandler minimum 100-200 slike saker.

– Lovforslaget er viktig fordi dette vil spare fiskere og forvaltning for flere hundre søknadsprosesser hvert år. Rederiene vil i tillegg oppnå større forutsigbarhet ved at de ikke vil være avhengig av utfallet av tre uavhengige prosesser for å oppnå samme resultat, sier Aspaker.

På forsiden nå