×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

– Enorme mengder makrell på vandring

Makrellen har flyttet seg fra farvann ved Island og Grønland til nordlige deler av Norskehavet. – I dette området har det aldri tidligere vært observert så mye makrell, sier ressursforsker Leif Nøttestad ved Havforskingsinstituttet.

Leif Nøttestad var en av innlederne til Fiskebåt Sør sitt årsmøte, der han nettopp snakket om makrell, og hvorfor forskerne gir råd om reduserte kvoter, samtidig som det tidligere ikke har vært observert så mye makrell. Bilde for illustrasjon. Foto: Petter Hepsø/Norges Sildesalgslag

Som omtalt i Kyst og Fjord tidligere i høst, hadde makrellbåtene en stri tørn med å finne makrellen under årets fiske. Nå har Havforskningsinstituttet funnet ut hvorfor.

Kraftig økning i fangstene
Leif Nøttestad var en av innlederne til Fiskebåt Sør sitt årsmøte, der han nettopp snakket om makrell, og hvorfor forskerne gir råd om reduserte kvoter, samtidig som det tidligere ikke har vært observert så mye makrell.
– Ifølge fangstatistikken har det vært en kraftig økning i fangstene i internasjonalt farvann. Særlig om sommeren har det være større fiskeri av Russland, Island og Grønland i områder som det for få år siden var svært lite fiskeri, sa Nøttestad til årsmøtedelegatene.

Økosystemtoktet
Nøttestad viste til at fangstatistikken bare er ett av flere mål som forskerne bruker for å finne ut hvor stor bestanden er, og hvor mye som er tilrådelig å fiske av den. Økosystemtoktet er en annen viktig rettleder.
– Dette toktet er viktig og uten disse observasjonene ville trulig bestanden blitt vurdert som mindre enn det vi gjør nå. Vi har observert god fordeling i aldersgrupper, som er et sunt tegn på bestanden både i forhold til nåtid og framtida. Vi har også fått ny informasjon om vandringene østover, som på mange måter er det motsatte av det vi så i 2006, da bestanden ekspanderte vestover. Og dette er ei svært interessant utvikling, sa Nøttestad.

Fangstprøvelotteriet
Han oppfordret fiskerne til å delta i fangstprøvelotteriet, som kanskje er den beste måten fiskerne selv kan være med på å bidra til å øke kunnskapen om hvor mye som er tilrådelig å fiske. De siste ti årene har makrellfangstene ligget over det forskerne har tilrådet. Dette har gått bra, noe som ifølge Nøttestad, tyder på at bestanden er godt forvaltet. Han ser likevel gjerne at det kommer på plass en forvaltningsplan i samarbeid med de andre landene som fisker på makrellen. En slik plan kan tidligst være på plass høsten 2021.

På forsiden nå