×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Etablerer Sørvest-Norges Kystfiskarlag

Søndag 02.mai ble Sørvest-Norges Kystfiskarlag stiftet gjennom et digitalt stiftelsesmøte.

Joachim Langvik er leder i nystiftede Sørvest-Norges Kystfiskarlag. Foto: Privat

Laget har geografisk utstrekning fra Vest-Agder i sør og til og med gamle Hordaland i nord.

Laget har ønske om å være et aktivt lag der fiskere i regionen skal kunne dele erfaringer og utfordringer. Det er derfor opprettet en lukket Facebook gruppe med navn «Sørvest-Norges Kystfiskarlag» for alle medlemmer innenfor geografisk utstrekning. Det er ønskelig at medlemmene skal føle at denne gruppa er et fora med lav terskel for å dele synspunkter, nyheter mm.

For utenom valg av styre hadde Sørvest-Norges Kystfiskarlag følgende saker oppe til behandling på møte:

- Sørvest-Norges Kystfiskarlags mål er at fiskeren skal bli inkludert og hørt, samt å bevare fiskeriområdene yrkesfiskerne drifter fra, spesielt mtp endringer i kommuneplan, tilkomst av nye- samt endring i eksisterende oppdrettsanlegg, press fra hyttefolk, og økt andel ulovlig og lovlig fritidsfiske.

- Laget ønsker et godt samarbeid med oppdrettsnæringen ifht leppefiske. Leppefiske er en stor og viktig næring for kystfiskerne i vår region. Det er en spesielt god plass for rekruttering.

- Pigghå er periodevis et stort problem og en tidvis umulig utfordring for kystfiskerne. Laget ønsker å få på plass en god og bærekraftig løsning for den minste kystflåten som er avhengig av å drifte i sitt lokale område for å drive helårsdrift, og som både sikrer fiskers levebrød uten å gi større uttak enn arten tåler.

- Skalldyr-fiske står sterkt i regionen. Laget ser derfor at det er viktig å arbeide for et fortsatt åpent fiske sør for 62 grader.

- Yrkesfiskere må tas på alvor når det meldes fra om ulovlig fritidsfiske, samt om umerka og tapt bruk som ligger i fiskeriområder og ikke blir røkta og/eller tatt opp.

- Laget har et fokus på makrellfiske, og at det ikke settes unødige hinder som vil stoppe den minste kystflåten i å utøve sitt fiskeri, uavhengig av redskap.

- Videre er laget opptatt av rekruttering til næringa, og styrking av kystflåten langs heile kysten. Derfor er laget imot fordyrende og unødige krav retta mot de minste. Fiskerijuks løses ved intensivert kontroll på land, ikke ombord i en sjark.

Styret i Sørvest-Norges Kystfiskarlag består av:
Leder: Joachim Langvik (Hjelmeland)
Nestleder: Alice Roseth Helleberg (Sola)
Styremedlem: Knut Særsten (Bremnes)
Styremedlem: Øyvind Nesheim (Sola)
Vara: Olav Selvåg Bøe (Jørpeland)

På forsiden nå