Kyst og Fjord

Etablerer seg på Vestlandet

Tromsøselskapet Kuldeteknisk etablerer nå et nytt selskap i Bergen i samarbeid med lokale krefter.

Administrerende direktør Martin Schjølberg i Kuldeteknisk (t.v.) som her befarer et prosjekt, utvider nå selskapet.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Kuldeteknisk er en av landets største entreprenører innen kuldeteknikk, og har planer om betydelig vekst i årene som kommer. Selskapet leverer energi-effektive og miljøvennlige løsninger til blant annet sjømatnæringen, dagligvarehandelen, næringsmiddelindustrien og byggebransjen. 

Tettere på kunder
Selskapet ønsker nå å komme tettere på eksisterende og nye kunder på Vestlandet, og åpner derfor kontor i Bergen. 

- Vestlandet er en spennende region, og et miljø med høye ambisjoner innen utvikling og teknologi. Vi ønsker å være til stede der det skjer. Dette er en del av vår strategi om bærekraftig vekst i de blå næringene, sier administrerende direktør Martin Schjølberg i Kuldeteknisk i en pressemelding. 

Satser på nytt team i Bergen 
Schjølberg legger til at Kuldeteknisk har fått med seg bergensbaserte Snorre Bue som har lang fartstid i bransjen. 

- Snorre blir med oss som daglig leder når vi nå etablerer et nytt datterselskap i Bergen hvor han og vi skal satse videre på organisk vekst. Vi regner med å være i gang i løpet av kort tid med et solid og erfarent team som er topp motivert til å bistå kundene våre. 

Kuldeteknisk har allerede en kobling til Bergen. Hovedaksjonæren er det aktive eierfondet Nord Kapitalforvaltning hvor bergensselskapet Argentum er en av de største investorene. 

Miljøvennlig nedkjøling 
Kjøleteknikk er viktig i kampen mot global oppvarming. Historisk har svært miljøskadelig KFK gasser blitt brukt til kjøling. Kuldeteknisk er i dag en ledende leverandør av kuldeanlegg og varmepumper, og har fått stor oppmerksomhet fra myndighetene både nasjonalt og internasjonalt for sin satsing på naturlige kuldemedier som CO2. Nylig trakk næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fram Kuldeteknisk i en kronikk i noen av landets nordligste aviser: 

"I Tromsø har Kuldeteknisk vært en pionér på utvikling av miljøvennlig kjøleteknologi og som møter stor interesse i markedet. Det er bra, for regjeringen har satt seg som mål at Norge skal være en ledende industri- og teknologinasjon. Vi følger opp Industrimeldingen fra i fjor og legger slik til rette for at nye og eksisterende industribedrifter i Norge skal få fortsette å vokse." 

Den perfekte temperatur 
Kuldeteknisk leverte det første CO2-anlegget til Rema 1000 i Tromsø for ti år siden, noe som har satt miljøstandarden for dagens anlegg innen dagligvare, og som nå også blir tatt i bruk i andre industrier som fiskeri og oppdrett. 

- Kuldeteknisk sin visjon er å ta en ledende posisjon nasjonalt og internasjonalt ved å stadig jakte på den perfekte temperatur. Skal vi nå våre mål må vi trekke til oss flinke folk som gjør oss i stand til være først ute med nyskapende løsninger og tjenester. Verdien i selskapet ligger først og fremst i den samlede kunnskapen og erfaringen blant våre ansatte - nå også på Vestlandet, avslutter Martin Schjølberg i Kuldeteknisk.

Opprettet 20.02.2018 07:57. Sist oppdatert 20.02.2018 07:57

Kommenter via Facebook

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

PDF-avis

Levert av Open Concept AS