Kyst og Fjord

Etablerer seg på Vestlandet

Tromsøselskapet Kuldeteknisk etablerer nå et nytt selskap i Bergen i samarbeid med lokale krefter.

Administrerende direktør Martin Schjølberg i Kuldeteknisk (t.v.) som her befarer et prosjekt, utvider nå selskapet.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Kuldeteknisk er en av landets største entreprenører innen kuldeteknikk, og har planer om betydelig vekst i årene som kommer. Selskapet leverer energi-effektive og miljøvennlige løsninger til blant annet sjømatnæringen, dagligvarehandelen, næringsmiddelindustrien og byggebransjen. 

Tettere på kunder
Selskapet ønsker nå å komme tettere på eksisterende og nye kunder på Vestlandet, og åpner derfor kontor i Bergen. 

- Vestlandet er en spennende region, og et miljø med høye ambisjoner innen utvikling og teknologi. Vi ønsker å være til stede der det skjer. Dette er en del av vår strategi om bærekraftig vekst i de blå næringene, sier administrerende direktør Martin Schjølberg i Kuldeteknisk i en pressemelding. 

Satser på nytt team i Bergen 
Schjølberg legger til at Kuldeteknisk har fått med seg bergensbaserte Snorre Bue som har lang fartstid i bransjen. 

- Snorre blir med oss som daglig leder når vi nå etablerer et nytt datterselskap i Bergen hvor han og vi skal satse videre på organisk vekst. Vi regner med å være i gang i løpet av kort tid med et solid og erfarent team som er topp motivert til å bistå kundene våre. 

Kuldeteknisk har allerede en kobling til Bergen. Hovedaksjonæren er det aktive eierfondet Nord Kapitalforvaltning hvor bergensselskapet Argentum er en av de største investorene. 

Miljøvennlig nedkjøling 
Kjøleteknikk er viktig i kampen mot global oppvarming. Historisk har svært miljøskadelig KFK gasser blitt brukt til kjøling. Kuldeteknisk er i dag en ledende leverandør av kuldeanlegg og varmepumper, og har fått stor oppmerksomhet fra myndighetene både nasjonalt og internasjonalt for sin satsing på naturlige kuldemedier som CO2. Nylig trakk næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fram Kuldeteknisk i en kronikk i noen av landets nordligste aviser: 

"I Tromsø har Kuldeteknisk vært en pionér på utvikling av miljøvennlig kjøleteknologi og som møter stor interesse i markedet. Det er bra, for regjeringen har satt seg som mål at Norge skal være en ledende industri- og teknologinasjon. Vi følger opp Industrimeldingen fra i fjor og legger slik til rette for at nye og eksisterende industribedrifter i Norge skal få fortsette å vokse." 

Den perfekte temperatur 
Kuldeteknisk leverte det første CO2-anlegget til Rema 1000 i Tromsø for ti år siden, noe som har satt miljøstandarden for dagens anlegg innen dagligvare, og som nå også blir tatt i bruk i andre industrier som fiskeri og oppdrett. 

- Kuldeteknisk sin visjon er å ta en ledende posisjon nasjonalt og internasjonalt ved å stadig jakte på den perfekte temperatur. Skal vi nå våre mål må vi trekke til oss flinke folk som gjør oss i stand til være først ute med nyskapende løsninger og tjenester. Verdien i selskapet ligger først og fremst i den samlede kunnskapen og erfaringen blant våre ansatte - nå også på Vestlandet, avslutter Martin Schjølberg i Kuldeteknisk.

Opprettet 20.02.2018 07:57. Sist oppdatert 20.02.2018 07:57

Kommenter via Facebook

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS