Kyst og Fjord

Etablerer seg på Vestlandet

Tromsøselskapet Kuldeteknisk etablerer nå et nytt selskap i Bergen i samarbeid med lokale krefter.

Administrerende direktør Martin Schjølberg i Kuldeteknisk (t.v.) som her befarer et prosjekt, utvider nå selskapet.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Kuldeteknisk er en av landets største entreprenører innen kuldeteknikk, og har planer om betydelig vekst i årene som kommer. Selskapet leverer energi-effektive og miljøvennlige løsninger til blant annet sjømatnæringen, dagligvarehandelen, næringsmiddelindustrien og byggebransjen. 

Tettere på kunder
Selskapet ønsker nå å komme tettere på eksisterende og nye kunder på Vestlandet, og åpner derfor kontor i Bergen. 

- Vestlandet er en spennende region, og et miljø med høye ambisjoner innen utvikling og teknologi. Vi ønsker å være til stede der det skjer. Dette er en del av vår strategi om bærekraftig vekst i de blå næringene, sier administrerende direktør Martin Schjølberg i Kuldeteknisk i en pressemelding. 

Satser på nytt team i Bergen 
Schjølberg legger til at Kuldeteknisk har fått med seg bergensbaserte Snorre Bue som har lang fartstid i bransjen. 

- Snorre blir med oss som daglig leder når vi nå etablerer et nytt datterselskap i Bergen hvor han og vi skal satse videre på organisk vekst. Vi regner med å være i gang i løpet av kort tid med et solid og erfarent team som er topp motivert til å bistå kundene våre. 

Kuldeteknisk har allerede en kobling til Bergen. Hovedaksjonæren er det aktive eierfondet Nord Kapitalforvaltning hvor bergensselskapet Argentum er en av de største investorene. 

Miljøvennlig nedkjøling 
Kjøleteknikk er viktig i kampen mot global oppvarming. Historisk har svært miljøskadelig KFK gasser blitt brukt til kjøling. Kuldeteknisk er i dag en ledende leverandør av kuldeanlegg og varmepumper, og har fått stor oppmerksomhet fra myndighetene både nasjonalt og internasjonalt for sin satsing på naturlige kuldemedier som CO2. Nylig trakk næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fram Kuldeteknisk i en kronikk i noen av landets nordligste aviser: 

"I Tromsø har Kuldeteknisk vært en pionér på utvikling av miljøvennlig kjøleteknologi og som møter stor interesse i markedet. Det er bra, for regjeringen har satt seg som mål at Norge skal være en ledende industri- og teknologinasjon. Vi følger opp Industrimeldingen fra i fjor og legger slik til rette for at nye og eksisterende industribedrifter i Norge skal få fortsette å vokse." 

Den perfekte temperatur 
Kuldeteknisk leverte det første CO2-anlegget til Rema 1000 i Tromsø for ti år siden, noe som har satt miljøstandarden for dagens anlegg innen dagligvare, og som nå også blir tatt i bruk i andre industrier som fiskeri og oppdrett. 

- Kuldeteknisk sin visjon er å ta en ledende posisjon nasjonalt og internasjonalt ved å stadig jakte på den perfekte temperatur. Skal vi nå våre mål må vi trekke til oss flinke folk som gjør oss i stand til være først ute med nyskapende løsninger og tjenester. Verdien i selskapet ligger først og fremst i den samlede kunnskapen og erfaringen blant våre ansatte - nå også på Vestlandet, avslutter Martin Schjølberg i Kuldeteknisk.

Opprettet 20.02.2018 07:57. Sist oppdatert 20.02.2018 07:57

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS