×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Etter tre år med tørking, sier staten nei

Tørrfiskprodusenten Stocco AS i Bø møter nå skjær i sjøen for tørking av fisk på et område de har brukt siden 2017.

Her, på et avsluttet avfallsdeponi har Stocco AS etablert ett av sine tørkeanlegg. Men nå har fylkesmannen omgjort tillatelsen.  Foto: Bø kommune

Tørrfiskhjellene ble satt opp på et avsluttet avfallsdeponi eid av Bø kommune, regulert til næringsformål. Men en nabo til anlegget påpekte allerede i 2017 flere regelbrudd i forbindelse med byggesaksbehandlingen. Stocco drev i 2017 på midlertidig tillatelse, som i 2018 ble gjort permanent, ifølge Vesterålen Online (innlogging) 

Opphevet vedtaket
Klagen på vedtaket ble samtidig oversendt Fylkesmannen i Nordland for klagebehandling, og nå – etter 15 måneders behandlingstid foreligger tilbakemeldingen: Hjelle er ulovlig oppsatt fordi tiltaket krever dispensasjon fra byggeforbud i strandsonen.

– Det foreligger ikke reguleringsplan for det aktuelle området og vi kan heller ikke se at tiltakshaver har søkt om eller at kommunen har innvilget dispensasjon fra plankravet i henhold til plan- og bygningsloven, skriver Fylkesmannen i Nordland.

Fylkesmannen har som en følge av dette, opphevet kommunens vedtak i saken.

I tvil om sesongen
Eieren av Stocco AS, Odd Einar Sørensen er oppgitt over at det kommer et slikt vedtak etter så lang tid.

– Vi har gjort alt rett og forholdt oss til kommunen. At vedtaket oppheves etter at konstruksjonen er ferdig, er rett og slett en katastrofe for oss, sier Sørensen til VOL.
Han opplyser at bedriften har planer om å henge 2- 300 tonn fisk på anlegget i Farveisa, og nå er han i tvil om hva de tør å gjøre.

At det ikke skal gå an å drive tørking av fisk på stedet stiller han seg også svært undrende til, all den tid området ligger på en høyde innringet av skog, og på ingen måte kan anses som en naturlig del av strandlinjen. 

Ordfører i Bø, Sture Pedersen reagerer sterkt på fylkesmannens beslutning, og oppfordrer bedriften til å fortsette å henge torsk på området. 

På forsiden nå