Kyst og Fjord

Eventyret på Malangsgrunnen

Fiskerne håver inn stor feit torsk. Vi ble med «Havbåen» ut på Malangsgrunnen. Her kan du se de fantastiske bildene fra sjøværet (under teksten).

Arbeidsdagen på «Havbåen» er i full gang klokka 0400-0500, mens folk flest holder natt

Foto: Bjørn Tore Forberg
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

«En ekte Lofottorsk jeg er, for jeg er født i Henningsvær…», har vi fått inn med teskje. Men Thorbjørn Egners vise er bokstavelig talt gått ut på dato for flere år siden, for nå er det skrei langs hele leia fra Troms og sørover. Forleden var Kyst og Fjords medarbeider med «Havbåen» av Tromvik i Troms med ut til Søyla øst for Malangsgrunnen. Dette var tilfeldigvis årets første sjøvær der skreien kom inn i garnene som er det redskapet som råder grunnen på dette feltet.

Flyttet nordover
 Som alle kjennere av kysten vet, var skreiens hovedsteder som Svolvær, Henningsvær og Stamsund, rimelig fri for skrei de første årene av 2000-tallet.

Om bord i «Havbåen» kan skipper Roy-Tore Pedersen, Hermod Pedersen og Odd Pedersen fortelle om det betydelige torskefisket og skreifisket som har utviklet seg utenfor Troms-kysten i ganske mange år nå.

- Lofoten har flyttet seg nordover er et munnhell som har etablert seg. For tre år tilbake begynte silda å komme inn i Tromsfjordene på høsten. Da oppsto det også et betydelig fiske på «sildetorsk».

Brått skifte
 Det som skjedde under ukens sjøvær var at sildetorskfisket ganske brått var blitt avløst av et regulært skreifiske.

- I alle fall virket det slik. Mandag fikk vi 2000 kilo torsk som nærmest utelukkende var skrei. Men dagen etter var det atskillig mindre å få på garnene. I noen av fjordene var det registrert atskillig både med sild og sildetorsk, sier Roy-Tore Pedersen til Kyst og Fjord.

Driftig lag
 I papiravisa til Kyst og Fjord forteller vi historien om «Havbåen». Eldstemann om bord er Hermod Pedersen (72) som anskaffet 53 fotingen i 1968. Han er mindretallseier av «Havbåen» sammen med sønnen Roy-Tore. Med seg på laget har de Odd Pedersen.

«Havbåen» er en 40 fots Selfa Speedsjark.

De har tilpasset seg slik at de har en 10 meters speedsjark, også det en Selfa, som de bruker til juksafiske når kvoten er tatt. En årlig tur blir det dessuten til Sørvær på Sørøya med «Havbåen» for å fiske uer og sei.

Men nå er det altså skrei det handler om. Med lave priser gjelder det nå i skreisesongen å fiske mest mulig torsk over 6 kilo. Den betales med 14 kroner per kilo, mens den under har en pris på 11-tallet.

-Det er en for lav pris for en fin vare som skreien jo er, sier Roy-Tore. Kritthvit og med ettertraktet skivende fiskekjøtt.

Se de fantastiske bildene i egen sak her på nettet og les hele historien i papiravisa.

Opprettet 24.01.2014 12:51. Sist oppdatert 24.01.2014 15:26

Kommenter via Facebook

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS