×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Få endringer i minsteprisene

Fra i dag av er det nye dynamiske minstepriser for flere fiskeslag og skalldyr, melder Norges Råfisklag.

Liten prisnedgang i rognkjeks-fisket. Foto: Kristin Fangel

Dynamisk minstepris kongekrabbe

 

11.05-07.06

08.06-05.07

Premium kongekrabbe størrelse:

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Hannkrabbe over 3,2 kg

185,00

190,00

Hannkrabbe 2,2-3,2 kg

180,00

185,00

Hannkrabbe 1,6-2,2 kg

135,00

140,00

Dynamisk minstepris torsk

 

08.06-21.06

22.06-05.07

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Torsk over 6,0 kg

27,25

27,25

Torsk 2,5-6,0 kg

25,25

25,25

Torsk 1,0-2,5 kg

24,00

24,00

Torsk under 1,0 kg

21,25

21,25

     

Rund

   

Torsk over 9,0 kg

18,17

18,17

Torsk 3,7-9,0 kg

16,83

16,83

Torsk 1,5-3,7 kg

16,00

16,00

Torsk under 1,5 kg 

14,17

14,17

     

Levendetorsk

   

Levendetorsk levert samfengt

20,83

20,83

Levendetorsk minst 2 kg

22,83

22,83

Levendetorsk 1-2 kg

15,83

15,83

Levendetorsk under 1 kg

12,33

12,33

Dynamisk minstepris sei

 

08,06-21.06

22.06-05.07

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Sei over 2,3 kg

9,90

9,80

Sei 1,2-2,3 kg

8,90

8,80

Sei under 1,2 kg**

7,15**

7,15**

     

Sløyd med hode

   

Sei over 2,6+kg

8,80

8,71

Sei 1,3-2,6 kg7,97

7,91

7,82

Sei under 1,3 kg**

6,36**

6,36**

     

Rund *

   

Sei over 3,1 kg

7,03

6,96

Sei 1,6-3,1 kg

6,29

6,22

Sei under 1,6 kg**

5,00**

5,00**

     
     

* Pris rund sei er omregnet med nasjonal omregningsfaktor 1,35 og trekk på 30 øre/kg i sløyegodtgjørelse.

**Norges Råfisklag og industrien er enig om å ta ut minste vektklasse for sei fra den dynamiske minsteprismodellen. Minsteprisene for nevnte kategori vil derfor stå uendret for omsetning fra og med 25. april 2020 inntil videre, men ikke utover 31. oktober 2020.

Dynamisk minstepris rognkjeks

 

08,06-21.06

22.06-05,07

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Rogn av rognkjeks, utilvirket*

65,00

60,00

Rognkjeks, rund

13,00

12,00

Dynamisk minstepris hyse

 

09.03-19.03

**20.03 - inntil videre

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Hyse over 0,8 kg, krokfanget

16,50

12,00

Hyse over 0,8 kg

12,75

7,25

Hyse under 0,8 kg

8,75

4,25

     

Sløyd med hode

   

Hyse over 0,98 kg, krokfanget

13,43

9,77

Hyse over 0,98 kg

10,38

5,90

Hyse under 0,98 kg

7,12

3,46

     

Rund *

   

Hyse over 1,1 kg, krokfanget

11,49

8,27

Hyse over 1,1 kg

8,81

4,88

Hyse 0,9-1,1 kg

5,95

2,74

Pris rund hyse er omregnet med nasjonal omregningsfaktor 1,40 og trekk på 30 øre/kg i sløyegodtgjørelse.

** Den dynamiske minsteprisen for hyse er suspendert fra og med 20. mars 2020 og inntil videre

På forsiden nå