Kyst og Fjord

Får amerikansk hvalhjelp

Inspektører fra Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste og Kystvakten får amerikansk hjelp til å lære hvordan man frigjør fastviklede hvaler fra fiskeredskap.

Amerikaner lærer hvordan hval frigjøres.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Den amerikanske eksperten David Mattila er i Vesterålen hvor han lærer nordmenn om hvordan man skal håndtere hvaler som roter seg inn i fiskeredskapene, melder Fiskridirektoratet.

I Norge har det vært mange episoder, spesielt i sildefisket nordpå, hvor store hvaler på jakt etter fisk har viklet seg inn i redskapene. Når en stor hval, for eksempel en knølhval, blir stående fast i en not eller vikler seg inn i tauverk, er det alltid en stor risiko for at hvalen blir skadet eller i verste fall dør en pinefull død.

Stor risiko for skade
Å forsøke å frigjøre en hval på mange titalls tonn innebærer også stor risiko for skade på personell som forsøker å frigjøre fastviklede dyr.

– Ingen ønsker å komme i en situasjon der man påfører hvaler lidelser som følge av menneskelig aktivitet. Ukyndige forsøk på å frigjøre hvalen kan gjøre skaden verre og påføre hvalen mer lidelse og i tillegg være en stor fare for mannskapene som vil frigjøre dyret. Derfor har vi nå fått en ekspert fra USA med over 30 års erfaring fra slike operasjoner til å kurse operasjonelt personell fra både Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste og fra Kystvakten, sier direktør i Ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet Aksel Eikemo.

Fastsatte rutiner
Fiskeridirektoratet har fastsatt rutiner for hvordan man skal håndtere store sjøpattedyr som vikler seg inn i fiskeredskaper eller som svømmer inn i oppdrettsanlegg. Det operative ansvaret ligger i regionen hvor hendelsen oppstår. De fleste tilfellene i Norge med fastviklede hvaler har oppstått i det kystnære sildefisket om vinteren i Troms.

Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste er landsdekkende og er operativ hele året. Det samme er Kystvakten som har fartøyer og mannskap som vil kunne bistå når hvaler vikler seg inn i fiskeredskaper. Det er derfor naturlig at disse operative tjenestene nå får god kursing i hvordan man frigjør fastviklede hvaler, sier Eikemo.

IWC-ekspert
Kurset holdes av den amerikanske eksperten David Mattila som i mange år har vært ekspert knyttet til den internasjonale hvalkommisjonen IWC. Mattila har utviklet både metoder og verktøy for slike operasjoner.

Kurset inneholder både en teoretisk og praktisk del. I den teoretiske delen går man blant annet gjennom nasjonalt regelverk, erfaringer fra tidligere aksjoner og fra andre land, og man ser på hvilke hvaler som man risikerer å måtte frigjøre. I den praktiske delen bruker man små båter for å simulere ulike scenarier og man lærer å bruke de ulike redskapene som er utviklet for å frigjøre hvalene.

Opprettet 12.09.2017 07:44. Sist oppdatert 12.09.2017 07:46

Kommenter via Facebook

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS