Kyst og Fjord

Får amerikansk hvalhjelp

Inspektører fra Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste og Kystvakten får amerikansk hjelp til å lære hvordan man frigjør fastviklede hvaler fra fiskeredskap.

Amerikaner lærer hvordan hval frigjøres.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Den amerikanske eksperten David Mattila er i Vesterålen hvor han lærer nordmenn om hvordan man skal håndtere hvaler som roter seg inn i fiskeredskapene, melder Fiskridirektoratet.

I Norge har det vært mange episoder, spesielt i sildefisket nordpå, hvor store hvaler på jakt etter fisk har viklet seg inn i redskapene. Når en stor hval, for eksempel en knølhval, blir stående fast i en not eller vikler seg inn i tauverk, er det alltid en stor risiko for at hvalen blir skadet eller i verste fall dør en pinefull død.

Stor risiko for skade
Å forsøke å frigjøre en hval på mange titalls tonn innebærer også stor risiko for skade på personell som forsøker å frigjøre fastviklede dyr.

– Ingen ønsker å komme i en situasjon der man påfører hvaler lidelser som følge av menneskelig aktivitet. Ukyndige forsøk på å frigjøre hvalen kan gjøre skaden verre og påføre hvalen mer lidelse og i tillegg være en stor fare for mannskapene som vil frigjøre dyret. Derfor har vi nå fått en ekspert fra USA med over 30 års erfaring fra slike operasjoner til å kurse operasjonelt personell fra både Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste og fra Kystvakten, sier direktør i Ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet Aksel Eikemo.

Fastsatte rutiner
Fiskeridirektoratet har fastsatt rutiner for hvordan man skal håndtere store sjøpattedyr som vikler seg inn i fiskeredskaper eller som svømmer inn i oppdrettsanlegg. Det operative ansvaret ligger i regionen hvor hendelsen oppstår. De fleste tilfellene i Norge med fastviklede hvaler har oppstått i det kystnære sildefisket om vinteren i Troms.

Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste er landsdekkende og er operativ hele året. Det samme er Kystvakten som har fartøyer og mannskap som vil kunne bistå når hvaler vikler seg inn i fiskeredskaper. Det er derfor naturlig at disse operative tjenestene nå får god kursing i hvordan man frigjør fastviklede hvaler, sier Eikemo.

IWC-ekspert
Kurset holdes av den amerikanske eksperten David Mattila som i mange år har vært ekspert knyttet til den internasjonale hvalkommisjonen IWC. Mattila har utviklet både metoder og verktøy for slike operasjoner.

Kurset inneholder både en teoretisk og praktisk del. I den teoretiske delen går man blant annet gjennom nasjonalt regelverk, erfaringer fra tidligere aksjoner og fra andre land, og man ser på hvilke hvaler som man risikerer å måtte frigjøre. I den praktiske delen bruker man små båter for å simulere ulike scenarier og man lærer å bruke de ulike redskapene som er utviklet for å frigjøre hvalene.

Opprettet 12.09.2017 07:44. Sist oppdatert 12.09.2017 07:46

Kommenter via Facebook

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

Øker uer-kvoten Økte kvoter i trålernes fiske etter uer i nord.

Stopp i makrellfiske Fiskeridirektøren med melding.

Nedtur for ørret Norge eksporterte 2900 tonn ørret for 236 millioner kroner i mai.

Reke-økning Norge eksporterte 842 tonn reker for 60 millioner kroner i mai.

Redusert ventetid Ettersom flere nå har tatt sin tobiskvote, vil ventetiden for utseiling etter lossing til mel/olje bli redusert med ett døgn. 

Tilrådning om tobis Fiskeridirektøren med melding.

Øker minstemålet Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N 

Ny pakkegrader til oppdrettsgigant Valgte Marel som leverandør til nyanlegg.

Bygde kassefabrikk Siden behovet bare ble større, bygde lakseslakteriet likegodt en isoporkassefabrikk.

Oppdrettsselskap vil kjøpe flyplass Bedriften som har millard-overskudd er ikke som alle andre. Nå vil de betale ut alle de andre eierne av flyplassen.

Fikk et år medlemskap gratis Markus J. Olaussen fra Helligvær ved Bodø er en godt fornøyd vinner. Han er en av de tre som er trukket ut som vinner av gratis årsmedlemskap i Fiskarlaget.

Føringstilskudd for kongsnegl Heretter vil det bli utbetalt en kroner per kilo i føringstilskudd for kongesnegl.

Fortsatt snurrevad-forbud Det generelle forbudet mot å fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene står ved lag.

Gir føringstilskudd for slog Innenfor en ramme på en halv million kroner, kan Norges Råfisklag nå gi tilskudd for frakt av slog til produksjon.

Var på vei til Danmark Fisketraileren som søndag tok fyr på toppen av Kåringen nær Lødingen, var på vei til Danmark.

Rolig i kolmulefisket Med hovedflåten i loddemodus, har det kun vært noen få båter i aktivitet på kolmula.

Knalluke på lodda En knalluke på loddefiske på Island med hele 37.900 tonn i journalen.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS