×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Får fem tonn ekstra

Fiskerne får fem tonn ekstra blåkveite etter et sterkt press fra Norges fiskarlag. Fiskeridirektøren øker derfor maksimalkvotene i kystflåtens direktefiske i nord.

Fiskerne får fem tonn ekstra blåkveite å fiske etter.

Fiskeridirektøren melder at de har besluttet å øke maksimalkvotene med 5 tonn til alle fartøy under 28 meter største lengde som har adgang til å delta  i direktefisket etter blåkveite nord for 62°N. 
Det skjer etter at Norges Fiskarlag tidligere denne uken om at det umiddelbart ble foretatt en refordeling. Fiskarlaget anbefalte en flat tilleggskvote på fem tonn per fartøy som direktoratet nå har etterkommet.

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag behandlet saken 7. september og viste da til at fangststatistikken per samme dato viste en totalfangst på 7 458 tonn av kvoterammen på 7 800 tonn. Det gjenstod dermed 342 tonn. Det er i tillegg avsatt 290 tonn til dekning av bifangst av blåkveite i kystflåten. Fisketakten de siste to ukene har vært relativt beskjeden.

ut fra det oppfordret Norges Fiskarlag at det umiddelbart ble tatt en refordeling i kystflåtens direktefiske. 

I henvendelse viste assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen samtidig til at det for øyeblikket er god etterspørsel i markedet etter blåkveite og håpet at en økt kvote ville bidra til at totalkvoten blir oppfisket i år. 

I beslutningen fra Fiskeridirektøren blir det imidlertid gjort klart at fisket kan bli stoppet på meget kort varsel.

På forsiden nå