Kyst og Fjord

Får fiske skolest ved Grønland

Årets fiskeriavtale mellom Norge og Grønland gir norske fiskere tilgang til en litt ekstra spennende torskefisk.

Til tross for både navn og utseende, er dette en høyt skattet matfisk.

Foto: Jon Steinar Midlang, Havforskningsinstituttet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

I en pressemelding fra Fiskeridepartementet slås det fast at Norge og Grønland har fått på plass en kvoteavtale for 2018, og at man vil videreutvikle forskingssamarbeidet.

- Utnyttingen av kvotene ved Grønland har vært god i år, og vi skal være fornøyd med at Norge og Grønland er enige om en kvoteavtale også for 2018. Avtalen er lik den vi har hatt, nytt for 2018 er at Norge får kvote på skolest ved Øst-Grønland. Det kan bety spennende fangstmuligheter, sier fiskeriminister Per Sandberg.

 

Kvotene for de fleste bestandene blir videreført på same nivå som for 2017. Nytt for 2018 er at Noreg får en kvote på skolest 100 tonn ved Øst-Grønland.

Skolest er et dyptlevende medlem av torskefamilien, som til tross for navn og utseende er en velsmakende matfisk.

 

I tillegg økes kvoten for bunnlevende uer økes med 200 tonn til 1 000 tonn.

Som motytelse har Grønland fått økt sin kvote på torsk på med 300 tonn. Grønlands kvote i Barentshavet i 2018 er satt til 4 000 tonn torsk, 900 tonn hyse og 500 tonn sei. I tillegg får Grønland en kvote på inntil 300 tonn bifangst av andre arter.

 

De norske blåkveitekvotene på 900 tonn ved Vest-Grønland og 400 tonn på Øst-Grønland, er videreført. Torskekvoten blir videreført med 1 200 tonn og kveitekvoten med 10 tonn. I tillegg har norske fartøy en kvote på 150 tonn bifangst av andre arter.

Norge og Grønland er også blitt enige om å videreutvikle det gode forskingssamarbeidet for blåkveite, torsk, uer, håkjerring og makrell. Partene fortsetter også med et flerårig forskingsprogram om effektene av klimaendringene på fiskebestandene og økosystemene i vestnordiske farvann.

Opprettet 14.12.2017 07:46. Sist oppdatert 14.12.2017 07:47

Kommenter via Facebook

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS