Kyst og Fjord

Får fiske skolest ved Grønland

Årets fiskeriavtale mellom Norge og Grønland gir norske fiskere tilgang til en litt ekstra spennende torskefisk.

Til tross for både navn og utseende, er dette en høyt skattet matfisk.

Foto: Jon Steinar Midlang, Havforskningsinstituttet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

I en pressemelding fra Fiskeridepartementet slås det fast at Norge og Grønland har fått på plass en kvoteavtale for 2018, og at man vil videreutvikle forskingssamarbeidet.

- Utnyttingen av kvotene ved Grønland har vært god i år, og vi skal være fornøyd med at Norge og Grønland er enige om en kvoteavtale også for 2018. Avtalen er lik den vi har hatt, nytt for 2018 er at Norge får kvote på skolest ved Øst-Grønland. Det kan bety spennende fangstmuligheter, sier fiskeriminister Per Sandberg.

 

Kvotene for de fleste bestandene blir videreført på same nivå som for 2017. Nytt for 2018 er at Noreg får en kvote på skolest 100 tonn ved Øst-Grønland.

Skolest er et dyptlevende medlem av torskefamilien, som til tross for navn og utseende er en velsmakende matfisk.

 

I tillegg økes kvoten for bunnlevende uer økes med 200 tonn til 1 000 tonn.

Som motytelse har Grønland fått økt sin kvote på torsk på med 300 tonn. Grønlands kvote i Barentshavet i 2018 er satt til 4 000 tonn torsk, 900 tonn hyse og 500 tonn sei. I tillegg får Grønland en kvote på inntil 300 tonn bifangst av andre arter.

 

De norske blåkveitekvotene på 900 tonn ved Vest-Grønland og 400 tonn på Øst-Grønland, er videreført. Torskekvoten blir videreført med 1 200 tonn og kveitekvoten med 10 tonn. I tillegg har norske fartøy en kvote på 150 tonn bifangst av andre arter.

Norge og Grønland er også blitt enige om å videreutvikle det gode forskingssamarbeidet for blåkveite, torsk, uer, håkjerring og makrell. Partene fortsetter også med et flerårig forskingsprogram om effektene av klimaendringene på fiskebestandene og økosystemene i vestnordiske farvann.

Opprettet 14.12.2017 07:46. Sist oppdatert 14.12.2017 07:47

Kommenter via Facebook

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS