×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Får større område å fiske i

Loddefiskerne kan nå fangste lengre inn mot land, etter at loddefisket er åpnet innenfor deler av 4-mils grensen.

trønderbas

«Trønderbas» kunne i går levere 640 tonn lodde hos Norway Pelagics avdeling på Sommarøy. Foto: Odd-S Nordstrand Mathisen

Fiskeridirektoratets Overvåkningstjeneste åpnet i går opp for at det kan fiskes lodde innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene og inntil grunnlinjene i et område sør for Nord 70 grader 23, 5 minutter.

Barentshavslodde
Ved utgangen av forrige uke var det fanget 50 500 tonn lodde av årets kvote på 275 000 tonn. Dermed gjensto det 190.000 tonn av årets kvantum.
I starten av uken foregikk fisket Russisk sone, men torsdag kunne de første fangstene tas på Varangeren.

Av kvantumet som ble fisket gikk 8 600 tonn til konsum , mens 42 000 tonn gikk til mel/olje.
Konsumfiske var  ikke kommet skikkelig i gang, på grunn av mye åte i fisken. Spesielt gjaldt det lodda som ble fanget i russisk sone.
Størrelsen på lodda er ifølge Norges Sildesalgslag fin med samfengtsnitt på fra 32 til 39 stk. pr.kg. Unntaket var en fangst som ble tatt nord av Sværholdt, her var snittstørrelsen bare 42 til 46 pr. kg.

På forsiden nå