×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Får svi for andres overfiske

Hammerfest-fiskerne mener at Stor Kyst-gruppen nå tjener på at de overfisket sin seikvote med 5300 tonn. Flåten med hjemmelslengde på 15 – 21 meter samt 21 meter og over blir nemlig bare trukket for 2000 tonn av seikvoten i 2019.

- De to minste gruppene i kystflåten sponser gruppen av Stor Kyst-fartøy, sier Tore Mosesen (tv) og Jacob Vest.

Trond Antonsen

trond@kystogfjord.no

- Da vi så dette i de endelige reguleringene som ble lagt fram tidligere i denne uka, ble vi helt satt ut, sier Jacob Vest og Tore Mosesen i Hammerfest fiskarlag.

De sitter begge i styret for dette lokallaget og har kvoter i gruppen under 15 meter.

- Det betyr at 3300 tonn av overfisket da blir trukket fra «toppen»,  sier de to og er rimelig hissige over det som har skjedd, eller «rimelig rykende forbannet» som de selv sier. Vest og Mosesen mener at de to minste gruppene i kystflåten på denne måten sponser gruppen av Stor Kyst-fartøy. Det at overfisket ble trukket fra toppen, betyr at de to minste gruppene får mindre gruppekvoter i 2019.

- Vi har konfrontert Fiskeridirektoratet med det som har skjedd og fikk til svar at «det var så mye sei igjen i gruppen under 11 meter». Da burde de ha refordelt seien tidligere på året etter reglene i Finnmarksmodellen, så snart de hadde sett at seien for gruppa under 11 meter ikke ble tatt. I tillegg reguleres kapasiteten ned for de to minste gruppene med halv overregulering for en del av flåten. I Stor Kyst økes kapasiteten ved at de kan fiske med full overregulering på sine utskiftingstillatelser uavhengig av lengde på fartøyet.

- Jeg kan ikke skjønne at dette kan være lovlig, å favorisere Stor Kyst på denne måten når de allerede disponerer ca 70 prosent av seien for konvensjonell og not, sier Jacob Vest.

- Deler av det som blir tatt fra «toppen» og overført til kystflåten over 15 meter er faktisk vår sei!

- Hvordan grunngir Fiskeridirektoratet at de har gjort det på denne måten?

- De sier at det er gjort i «samråd med næringen». Det ville være interessant å vite hvem de har fått grønt lys fra. Hvor er Fiskarlaget sentralt i denne saken, spør de to tillitsvalgte i den samme organisasjonen seg.

- Det som har skjedd, er at de to minste gruppene sponser Stor Kysts gjeld fra fisket i 2018. Vi kan ikke se annet enn at dette må bli en årsmøte-sak i Fiskarlaget, sier Jacob Vest og Tore Mosesen til Kyst og Fjord.

- Vi reagerer også på at Fiskarlaget har gitt bort 4500 tonn hyse fra kystflåten til trål. Dette  gjør oss bekymret. Det skjer etter vårt syn nå omfordelinger av kvotene og en uthuling av Finnmarksmodellen.

Når det gjelder torsken så skjønner Vest og Mosesen heller ikke at det er mulig at Fiskedirektoratet mener at  gruppen 11-15 m kan ha overfisket sin kvote på 2200 tonn all den stund det ikke var noen overregulering for denne lengdegruppen. 

- Vi savner en god forklaring på dette. Vi stiller oss også undrende til tallene for levendebonus for torsk  i 2018. Sammenligner man registreringene for levende bonus fra Norges Råfisklag og Fiskeridirektoratet er det en forskjell på 1400 tonn, sier de to Hammerfest-fiskerne.

Både Mosesen og Vest mener at noen eksterne og uhildede nå bør revidere og etterprøve tallgrunnlagene og systemene,  på hvordan kvotefordelingene etter Finnmarksmodellen har vært praktisert. Dette for å sikre at hver gruppe får sin rette andel av kvotene. Et arbeid bør igangsettes raskt og ferdigstilles før man nå introduserer nye kvotemodeller. Vi oppfordrer også andre lokallag til å engasjere seg sterkere i disse sakene. Dette vil bety mye for økonomien til den mindre og mellomstore kystflåten fremover i tid.

På forsiden nå