×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Får videregående tilbud i akvakultur

–Det hær e steike bra, sier en hoppende glad Johnny Ingebrigtsen, hovedutvalgsleder i Finnmark fylkeskommune etter at fylkeskommunen nå har fått undervisningstillatelse for akvakultur. 

Det blir akvakultur-tilbud i Nordkapp. Foto: Johanne Salomonsen

Søknaden fra Finnmark fylkeskommune om undervisningstillatelse for akvakultur er innvilget av Fiskeridirektoratet, og tilsagnet fra Fiskeridirektoratet ble endelig klarert for drift 7. juni. Tillatelsen gis med en tidsbegrensning på 10 år.

–Undervisningstillatelsen vil bidra til å styrke tilbudet og rekrutteringa til næringa, og det vil ikke minst bidra til å åpne nye dører og gi økt handlingsrom i den marine satsinga til Finnmark fylkeskommune, legger Ingebrigtsen til.

Grieg Seafood Finnmark vil stå for driften

Det er Finnmark fylkeskommune som har fått tillatelsen, men den leies ut til Grieg Seafood Finnmark som skal drive den ved sine lokaliteter i Nordkapp kommune. Avtalen mellom fylkeskommunen og Grieg Seafood Finnmark ble signert på Nordkapp videregående skole i slutten av januar. Samarbeidet med næringslivet har vært helt avgjørende for å få på plass tillatelsen, og det er primært elevene med naturbruk- og akvakulturlinja ved skolen som tillatelsen er rettet mot.

Leieinntektene fra tillatelsen skal i all hovedsak brukes til å høyne kvaliteten, utvide fagtilbudene styrke rekrutteringa og videreutvikle undervisningsopplegget innen akvakultur ved skolen. Også andre relevante tiltak knyttet til undervisning og sjømatnæringa vil kunne gjennomføres.

Jubel i Nordkapp

– Vi er klare for dette og ved skolestart til høsten skal vi ha fisk klar for utsett slik at elevene kan følge fisken helt fra den settes ut i sjøen, sier Roger Pedersen i Grieg Seafood Finnmark.

Rektor ved Nordkapp videregående skole, Eli Skille, er i fyr og flamme: – Yesss! Da har vi endelig fått vårt praktiske klasserom for opplæring i akvakultur. Nå går vi i gang, uttaler hun ivrig.

Stor milepæl

–Akvakulturnæringa er ei framtidsretta næring, med høy grad av innovasjon og nyskaping. Det at Nordkapp videregående skole kan tilby ei framtidsrettet, attraktiv og realistisk fagutdanning med høyest mulig kvalitet er avgjørende for å realisere økt aktivitet og verdiskaping i sjømatnæringa i Finnmark.

-Dette er en stor milepæl for oss, og vi er skikkelig klar for å komme i gang med å videreutvikle akvakulturtilbudet her i Honningsvåg, legger Skille til.

Stø kurs

–Det har vært en lang og utfordrende prosess, og jeg vil berømme det arbeidet som har vært lagt ned i prosessen. Her har Nordkapp videregående skole ved Nils Kristian Brynjulfsen og næringsavdelinga ved Johanne Salamonsen virkelig stått på og holdt «stø kurs».

På forsiden nå