×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Færre fiskebåter

Etter en økning av flåten fra 2016 til 2017, gikk antallet fiskebåter ned i 2018.

De minste går mest i mink i årstallene fra Fiskeridirektoratet.

Antall registrerte fiskefartøy er redusert fra 6.134 ved utgangen av 2017 til 6.067 ved utgangen av 2018. Det viser foreløpige tall fra Fiskeridirektoratet.

I 2016 og 2017 var det en økning i antall registrerte fiskefartøy, men denne trenden ser ifølge Fiskeridirektoratets årsstatistikk ut til å ha snudd i 2018. Det er fortsatt en økning i antall registrert fiskefartøy i størrelsesgruppen 10 til 11 meter, mens størrelsesgruppen under 10 meter har en nedgang i antall registrerte fiskefartøy med 76 båter.

Innenfor størrelsesgruppene 15-21 meter og 21-28 meter er antall fartøy redusert med henholdsvis 7 og 6 prosent, mens det for de øvrige gruppene er relativt stabilt.

Fiskeridirektoratets tall går foreløpig ikke ned på kommune- og fylkesnivå. Men det gjør Kyst og Fjords årlige årsoversikt, basert på tallmateriale hentet ut før årsskiftet. Les mer om dette her.

På forsiden nå