×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Færre ulykker enn fryktet

Det omkom tre personer i fritidsbåtulykker i juli 2020. Dette er lavere enn fryktet med tanke på stor reiseaktivitet i Norge denne sommeren, samt mange nye fritidsbåtbrukere.

Det er færre som har forulykket i sommer enn for ett år siden. Det overrasker sjøfartsmyndighetene. Foto: Sjøfartsdirektoratet

- Selv om vi selvsagt skulle ønske det ikke var omkomne i det hele tatt så hadde vi nok fryktet enda flere omkomne denne sommeren, med tanke på at de fleste nå har lagt ferie- og fritidsaktivitetene til Norge. Selv om det nok er flere forhold som spiller inn, eksempelvis været, så tror jeg også at økt bevissthet på sikkerhet har bidratt til at tallet ikke ble høyere, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad i en pressemelding.

Lars Alvestad med vest (1)

Fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Utjevnes
I 2020 omkom tre personer i forbindelse med bruk av fritidsbåt i juli. Dette er mer enn en halvering av antall dødsulykker i forhold til juli i fjor, hvor det var sju omkomne. Selv om det er positive tall for juli, så ligger en an til å komme ut med omtrent like mange omkomne for hele året i 2020 sammenlignet med 2019.

- Det er fortsatt noen måneder igjen av båtsesongen så jeg håper jo selvsagt at den positive trenden fra juli holder. Det er i så fall opp til den enkelte å ta sine enkle forhåndsregler som å bruke vest, skaffe seg kompetanse, være edru og ta hensyn til vær og vind, sier Alvestad.

Høyt fokus
Fra Sjøfartsdirektoratets side har det vært høyt fokus på fritidsbåtfolket i sommer, med bakgrunn i den situasjonen en er i med få utenlandsreiser. På forsommeren startet en holdningskampanjen «Løft blikket» sammen med blant annet Kystverket, Redningsselskapet og Politiet. I juli har også direktoratet vært tilstede i flere båthavner i hele landet for å snakke med båtfolket om sikkerhet og båtliv, i tillegg til kampanjer og tips via sosiale medier.

- Både direktoratets inspektører, og andre ansatte, har vært ute å snakket med båtfolket, med en positiv tilnærming. Dette har blitt tatt godt imot og vi har også fått gode tilbakemeldinger på brosjyren og sjekklisten som også gikk ut til alle husstander i juli, sier Dag Inge Aarhus som er kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet.

I sin handlingsplan for 2019-2023, rettet mot fritidsbåtulykker, jobber direktoratet ut fra en nullvisjon.

På forsiden nå