×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Fant lite skrei inne i Vestfjorden

Årets skreitokt bekrefter fiskernes opplevelse av dårlig fiske på innersida av Lofoten.

Toktleder Edvin Fuglebakk oppsummerer årets skreitokt. Dette ble spilt inn dagen før toktslutt. Foto: Havforskningsinstituttet

Fredag avsluttet forskningsskipet «Johan Hjort» årets skreitokt, etter å ha gått parallelle kurslinjer rundt Lofoten i to uker for å kartlegge årets innsig av skrei.

- Vi gikk ut spente, ettersom årets fiskeri etter skrei hadde meldt om at fisken var vanskelig å finne, særlig på innsiden av Lofoten. Våre observasjoner stemmer godt overens med inntrykket fra fiskeriet. Torsken står mer spredt, og inni Vestfjorden fant vi svært lite skrei, sier toktleder Edvin Fuglebakk i en artikkel på Havforskningsinstituttets sider.

Observerer med flere verktøy 
Under gytingen samler torsken seg i tette konsentrasjoner og går litt opp i vannmassene. Dette gjør den lett å observere med ekkolodd.

- For å støtte ekkoloddobservasjonene tok vi trålprøver for å få data på modning, alder og kysttorsk-innblanding. Langs kurslinjene gjorde vi også systematiske temperaturobservasjoner gjennom vannsøylen og systematiske håvtrekk for å kartlegge konsentrasjon av torskeegg i vannet, sier toktlederen.

 Både ekkoloddobservasjoner og eggtelling indikerer at skreien ikke har kommet inn til de plassene der de største ansamlingene av skrei ble observert i fjor og året før.

Gode forhold
Til tross for at dårlig vær skapte tre dagers forsinkelse i starten av toktet, fikk forskerne gode forhold. - Etter at vi først var forhindret fra å gå ut fra Tromsø av orkanvinder langs kysten, kom vi i gang tre dager forsinket. Siden da har vi hatt arbeidsvær, og klarte å komme oss inn i Vestfjorden før neste storm, slik at vi kunne jobbe i le av Lofotveggen. Alt i alt har vi i all hovedsak fått utført planlagt aktivitet, og fått til en god dekning, sier Edvin Fuglebakk.

Skreikart 2021

Årets skreikart viser hvordan innsiget fordeler seg.

På forsiden nå