Kyst og Fjord

Fantastisk laksesesong

Årets laksesesong i finnmarkselvene har vært fantastisk. Det viser tallene fra de største Fefo-elvene.

Villaksen er på frammarsj i Finnmark.

Foto: Havforskningsinstituttet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

– Resultatene fra årets sesong viser blant annet at Vestre Jakobselv har hatt en fantastisk sesong, og er den største FeFo-elva i Finnmark med fangstrekord for andre år på rad, sier utmarksforvalter Steinar Normann Christensen i en pressemelding.

Det knyttet seg stor spenning til årets laksesesong som følge av den seine våren, men til tross for dette har flere elver hatt et svært godt fiske. Det er særlig i lakseelvene i østfylket at fisket har vært bra, heter det i pressemeldingen.

I Vestre Jakobselv ble det rekord både i antall og kilo. Også i Veidneselva, Skallelv og Bergebyelva ble det rekord.

– Det har vært en god utvikling over tid, og dette skyldes først og fremst en god og solid jobb utført av dyktige og dedikerte forpaktere av elvene og en god og langsiktig forvaltning, skriver Christensen.

I tillegg har det i 2015 og 2016 blitt satt rekorder i flere mindre elver, hvor fangsttallene først vil være klare i oktober. Kultiveringen av FeFo-elvene foregår blant annet ved at de store elvene med høy omsetning betaler høyere forpaktningsavgift. Deler av denne avgiften går til de mindre elvene, slik at forpakterne her får ressurser til å utvikle disse elvene til gode lakseelver.

– Det er mange FeFo-elver som sakte, men sikkert klatrer oppover. Det har jo, som vi gikk ut med i august, vært varierende. En del elver kom veldig seint i gang i år, og jeg vil nesten si at vi i enkelte elver har hatt et veldig godt fiske til tross for den seine våren, sier Christensen til Finnmarken.

Fremdeles vil det komme innmeldt fangster, men erfaringsmessig vil det utgjøre liten forskjell for de største elvene.

Opprettet 15.09.2017 08:54. Sist oppdatert 15.09.2017 08:54

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS