Kyst og Fjord

Feires med egen bok

Når Fiskernes Agnforsyning i dag gjennomfører sitt årsmøte, markerer de samtidig sine første 75 år. Det fortjener selvsagt ei bok, som presseveteran Gunnar Grytås har ført i pennen.

Gunnar Grytås har skrevet jubileumsboka om Fiskernes Agnforsyning.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Boken vil behørig presenteres under årsmøtet som gjennomføres på dagen. Fredag kveld er det duket for jubileumsmiddag med inviterte gjester. Selve jubileumsdatoen er passert for et halvt år siden, men man valgte å avvente markeringen til årsmøtet slik at flest mulig kunne få den med seg.

Spennende historie
Jubileumsboken som Gunnar Grytås har skrevet, inneholder en spennende historie, fra organisasjonen som har hatt en svært stor betydning for fiskerne langs kysten.

Fiskernes Agnforsyning ble etablert på Sortland i 1941, to år etter at agnloven ble besluttet i Stortinget. Selv om krigen hadde satt sitt preg på det meste i landet i forkant, var agnsituasjonen for nordnorske fiskere så viktig at lederen av Handelsdepartementet Sigurd Johansen – som ble innsatt  som  fagansatt statsråd i  Quisling-regjeringen, sørget for at lovendringen fra 1939, ble gjennomført. Krig eller ikke krig. Det sørget for at de nordnorske fiskerne endelig kunne få en mer forutsigbar hverdag, etter å ha måttet kjempe i årevis for å få agn på kroken. Ikke minst til en pris som gjorde det forsvarlig å drifte med line – uten at man var fattigere da sesongen ble avsluttet enn da man gikk i gang.

Tromsø ble basen
Etter etableringen på Sortland, ble hovedkontoret værende i Vesterålen fram man fant det mest hensiktsmessig å etablere seg i Svolvær – hvor de hadde sin base fram til 1950. Deretter flyttet man til Tromsø, hvor de i 1969 etablerte seg i dagens lokaler. Med ti mål tomt rett på nordsiden av brua, har de kunne bygge opp et hovedkontor med et stort sentralfryselager som har gitt rom både til agnforsyning og senere utleie av frysekapasitet for fisk til eksport.

Brennaktuell
Boken tar for seg alle sider av agnforsyningens historie – fra oppløpet der fiskerne måtte kjempe for agnet til dagens situasjon der agnforsyningen fortsatt spiller en nøkkelrolle og sørger for fiskeriene glir glatt. For de som tror at agnforsyningen er i ferd med å utspille sin rolle, så er det bare å ta en titt på leveransetallene. I 2016 forsynte organisasjonen fiskerinæringen med nærmere 12.000 tonn agn. Det ble et rekordår i alle sammenhenger. Dermed er agnforsyningen aktuell som aldri før.

Opprettet 12.05.2017 07:00. Sist oppdatert 12.05.2017 07:00

Kommenter via Facebook

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

Øker uer-kvoten Økte kvoter i trålernes fiske etter uer i nord.

Stopp i makrellfiske Fiskeridirektøren med melding.

Nedtur for ørret Norge eksporterte 2900 tonn ørret for 236 millioner kroner i mai.

Reke-økning Norge eksporterte 842 tonn reker for 60 millioner kroner i mai.

Redusert ventetid Ettersom flere nå har tatt sin tobiskvote, vil ventetiden for utseiling etter lossing til mel/olje bli redusert med ett døgn. 

Tilrådning om tobis Fiskeridirektøren med melding.

Øker minstemålet Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N 

Ny pakkegrader til oppdrettsgigant Valgte Marel som leverandør til nyanlegg.

Bygde kassefabrikk Siden behovet bare ble større, bygde lakseslakteriet likegodt en isoporkassefabrikk.

Oppdrettsselskap vil kjøpe flyplass Bedriften som har millard-overskudd er ikke som alle andre. Nå vil de betale ut alle de andre eierne av flyplassen.

Fikk et år medlemskap gratis Markus J. Olaussen fra Helligvær ved Bodø er en godt fornøyd vinner. Han er en av de tre som er trukket ut som vinner av gratis årsmedlemskap i Fiskarlaget.

Føringstilskudd for kongsnegl Heretter vil det bli utbetalt en kroner per kilo i føringstilskudd for kongesnegl.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS