Kyst og Fjord

Feiret samarbeidet

Barentssamarbeidet er 25 år. I går var det nordisk feiring, i Brüssel.

Fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik (nærmest) var sentral da Barentssamarbeidet ble feiret.

Foto: Markus Karlsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Det er i år 25 år siden Barentssamarbeidet ble etablert og det er viktig å vise fram Barentsregionen som et levende samfunn og peke på at regionen er en stor bidragsyter når det gjelder EUs ressursbehov, heter det i en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune, som feiret sammen med det svenske utenriksdepartementet, Barentssekretariatene i Kirkenes og de nordlige regionkontorene i Brussel.

- Som fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland understreket; gjennom Barentssamarbeidet er Norge, Sverige, Finland og Russland en arktisk stormakt.

Jernbane til Finnmark
- Det er spennende ting som skjer her i nord, sa fylkesordfører Ragnhild Vassvik. Hun viste blant annet til forslaget om en jernbane fra Kirkenes til Rovaniemi. Forslaget ble også trukket fram av ambassadør Harri Maki-Reinikka fra Finland, som mente at en slik bane vil være på plass innen 12 år. Her ble viktigheten av å involvere urfolk fra begynnelsen av understreket av flere.

- Visumfritt
- Jeg er også veldig glad for at vi under vårt første møte som lederskap, ble enige med mine kolleger i Sverige, Finland og Nordvest-Russland om å jobbe for visumfri ordning i Barentsregionen. Dette ble også pekt på som viktig for tettere samarbeid av lederen for Barents Urfolkskontor, Tatiana Egorova.

Fylkesordføreren sier at det er utrolig viktig at vi gjennom dette arrangementet fikk vist hvordan det regionale utviklingssamarbeidet her i nord fortsetter ufortrødent videre. Visegeneralsekretær i EUs utenrikstjeneste, Christian Leffler understreket at EU vil fortsette å støtte det viktige samarbeidet i nord. På spørsmål om visumfrihet i Barentsområdet, så oppfordret EU-parlamentarikere til å jobbe videre med dette blant annet gjennom EU-parlamentet.

For lite synlig?
Barentsdagen trakk også representanter fra EU-parlamentet, som så på det regionale samarbeidet som viktig i en tid hvor forholdene mellom hovedstedene er preget av å være overskyet. Samtidig ble det understreket at man vet for lite om Barents i Brussel, der viktige beslutninger blir tatt. Dette ble også understreket av det russiske utenriksdepartementet, som pekte på at Barents er veldig lite synlig i en tid hvor flere og flere snakker om Arktis. 

- Det som gjør barentssamarbeidet unikt, og som ble trukket fram av mange, er folk-til-folk samarbeidet. Det er også viktig å ha dialog med urfolk helt fra begynnelsen i alle beslutninger som tas angående industriutvikling og infrastruktur i barentsregionen, sier Ragnhild Vassvik.

Opprettet 06.06.2018 08:03. Sist oppdatert 06.06.2018 10:16

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS