Kyst og Fjord

Feiret samarbeidet

Barentssamarbeidet er 25 år. I går var det nordisk feiring, i Brüssel.

Fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik (nærmest) var sentral da Barentssamarbeidet ble feiret.

Foto: Markus Karlsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Det er i år 25 år siden Barentssamarbeidet ble etablert og det er viktig å vise fram Barentsregionen som et levende samfunn og peke på at regionen er en stor bidragsyter når det gjelder EUs ressursbehov, heter det i en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune, som feiret sammen med det svenske utenriksdepartementet, Barentssekretariatene i Kirkenes og de nordlige regionkontorene i Brussel.

- Som fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland understreket; gjennom Barentssamarbeidet er Norge, Sverige, Finland og Russland en arktisk stormakt.

Jernbane til Finnmark
- Det er spennende ting som skjer her i nord, sa fylkesordfører Ragnhild Vassvik. Hun viste blant annet til forslaget om en jernbane fra Kirkenes til Rovaniemi. Forslaget ble også trukket fram av ambassadør Harri Maki-Reinikka fra Finland, som mente at en slik bane vil være på plass innen 12 år. Her ble viktigheten av å involvere urfolk fra begynnelsen av understreket av flere.

- Visumfritt
- Jeg er også veldig glad for at vi under vårt første møte som lederskap, ble enige med mine kolleger i Sverige, Finland og Nordvest-Russland om å jobbe for visumfri ordning i Barentsregionen. Dette ble også pekt på som viktig for tettere samarbeid av lederen for Barents Urfolkskontor, Tatiana Egorova.

Fylkesordføreren sier at det er utrolig viktig at vi gjennom dette arrangementet fikk vist hvordan det regionale utviklingssamarbeidet her i nord fortsetter ufortrødent videre. Visegeneralsekretær i EUs utenrikstjeneste, Christian Leffler understreket at EU vil fortsette å støtte det viktige samarbeidet i nord. På spørsmål om visumfrihet i Barentsområdet, så oppfordret EU-parlamentarikere til å jobbe videre med dette blant annet gjennom EU-parlamentet.

For lite synlig?
Barentsdagen trakk også representanter fra EU-parlamentet, som så på det regionale samarbeidet som viktig i en tid hvor forholdene mellom hovedstedene er preget av å være overskyet. Samtidig ble det understreket at man vet for lite om Barents i Brussel, der viktige beslutninger blir tatt. Dette ble også understreket av det russiske utenriksdepartementet, som pekte på at Barents er veldig lite synlig i en tid hvor flere og flere snakker om Arktis. 

- Det som gjør barentssamarbeidet unikt, og som ble trukket fram av mange, er folk-til-folk samarbeidet. Det er også viktig å ha dialog med urfolk helt fra begynnelsen i alle beslutninger som tas angående industriutvikling og infrastruktur i barentsregionen, sier Ragnhild Vassvik.

Opprettet 06.06.2018 08:03. Sist oppdatert 06.06.2018 10:16

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS