×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Fersk fisk for nesten 300 mill.

Råfisklagets omsetning sist uke nådde 453,7 mill kroner, av det kom 79,5 mill kroner etter landinger fra utenlandske båter, mens 374,2 mill kroner for norske båter.

Råfisklagets omsetning så langt i år er 350 mill. høyere enn på samme tid i fjor. Foto: Erik Jenssen

Fisken var fordelt på 290,8 mill kroner fra ferskt råstoff og 83,5 mill kroner fra fryst. Betydelige landinger av fryst råstoff fra utenlandske båter som i hovedsak bestod av 5.500 tonn torsk til verdi 68 mill kroner, med kvanta fra 7 russiske båter og 2 grønlandske båter, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

En islandsk tråler landet vel 90 tonn torsk fersk torsk. De samme båtene hadde 1.260 tonn hyse/9,0 mill kroner og 340 tonn sei/2,0 mill kroner. Ukeomsetningen er ned fra uka før, som endte på 569,5 mill kroner, hvorav norske landinger utgjorde 401 mill kroner fordelt med 373,4 mill kroner på fersk og 28 mill kroner på fryst råstoff.

Landinger fra utenlandske båter kom da opp i 168 mill kroner. Omsetningen i uke 12 i fjor var 442,5 mill kroner, av det var 338,1 mill kroner for norske båter (289,4 fersk/48,6 fryst). De siste 5 ukene (uke 8-12) har vi hatt ukeomsetning fra 458,5 til 569,5 mill kroner med 2 av ukene over 500 mill kroner, og med det ligger vi godt an med hittil-i-år tall. I rene tall har vi passert ei totalomsetning på 4,52 mrd kroner pr uke 12, mot 4.170 mrd kroner til samme tid i fjor.

Omsetningen av fryst råstoff fra norske båter er gradvis redusert i år, men økte kraftig i uke 12, til 83,5 mill kroner. Her var torsken størst i verdi, med 1.560 tonn verdsatt til 31,2 mill kroner.

1.070 tonn fryst hyse/ 18,0 mill kr var omsatt i uke 12. En rekelanding på 545 tonn til verdi på 16,9 mill kr, som også var årets første fra havfiskeflåten. Landingene av fersk torsk ble litt redusert etter uke 10 som med sine 21.700 tonn til verdi 375,1 mill kroner var en foreløpig topp for året.

Uke 12 stoppet på 15.755 tonn/276,2 mill kroner. Reduksjonen skyldes værhindring i løpet av uke, og i tillegg så er mange ferdige med kvota og har tatt påskeferie.

Totalen var fordelt med hele 8.760 tonn levert i Lofoten, og deretter fulgte Ves-Finnmark med 2.500 tonn, Troms med 1.930 tonn, Vesterålen med 1.600 tonn, Øst-Finnmark med 780 tonn og 180 tonn levert fra Helgeland til Nordmøre. Fordelingen av de 15.755 tonnene pr redskap var 7.400 tonn tatt på garn, 6.130 tonn på snurrevad, 1.290 tonn på juksa og 920 tonn på line/autoline. Garnkvantumet var fordelt med 5.200 tonn levert Lofoten, 790 tonn i Vest-Finnmark, 620 tonn i Troms, 410 tonn i Øst-Finnmark, 230 tonn i Vesterålen og 160 tonn i HelgelandNordmøre. Snurrevadtorsken var levert i følgende soner: 2.650 tonn i Lofoten, 1.250 tonn i Vesterålen, 1.220 tonn i Troms, 800 tonn i Vest-Finnmark og 220 tonn i Øst-Finnmark.

På juksa var det størst kvantum levert i Vest-Finnmark med 700 tonn, deretter fulgte Lofoten med 400 tonn, 100 tonn i Øst-Finnmark, og mindre kvanta ellers. Linekvantumet var i hovedsak levert i Lofoten med 500 tonn, og deretter fulgte Vest-Finnmark med 220 tonn og Vesterålen med 90 tonn.

På forsiden nå