×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Fersk torsk rett til vers

Eksport av ferske torskeprodukter økte med eventyrlige 44 prosent i oktober.

Filetmaskinene har gått for fullt i høst. Det har vært med på å løfte torskeeksporten med 23 prosent i oktober. Foto: Nico Rantala

Norge eksporterte ifølge tallene fra Norges sjømatråd 2 000 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 107 millioner kroner i oktober. Det er en volumøkning på 23 prosent og en verdiøkning på 44 prosent. Det utgjør en vekst på 33 millioner kroner sammenlignet med tallene for  oktober i fjor. 

Økte fangster og svakere krone
- Økte eksportvolumer i oktober henger sammen med økte fangster av fersk torsk i år sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig har eksportprisene økt, noe de ofte gjør på sommeren og høsten, når det er mindre fersk torsk i markedet. En svak norsk krone forklarer også her deler av prisveksten. Samtidig har det vært en prisvekst målt i euro sammenlignet med oktober i fjor, som tyder på god etterspørsel i markedene, sier sjømatanalytiker Ingrid K. Pettersen i Norges sjømatråd. 

Eksporttallene fra Norges sjømatråd viser at Norge hittil i år har eksportert 46 000 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for to milliarder kroner. Det er en volumnedgang 21 prosent, og en verdireduksjon på fem prosent som utgjør 115 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Mindre fryst torsk
Norge eksporterte 4 400 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 192 millioner kroner i oktober. Volumet falt med 21 prosent mens verdien falt med 16 prosent eller 37 millioner kroner fra oktober i fjor. 

Hittil i år har Norge eksportert 58 000 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 2,4 milliarder kroner. Volumet er på samme nivå som i fjor, mens verdien økte med 15 prosent eller 314 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Månedstallene  viser at Sverige var det største markedet for fersk torsk i oktober, mens Storbritannia og Kina var de største markedene for fryst torsk.

Portugal største torskemarked i oktober
Også for andre torskeprodukter ble oktober en god måned. Norge eksporterte 12 100 tonn hel klippfisk for 698 millioner kroner i årets tiende måned. Det er en volumøkning på 18 prosent, og en verdiøkning på 202 million kroner eller 41 prosent fra oktober i fjor. 

Hittil i år har Norge eksportert 77 000 tonn klippfisk for 3,9 milliarder kroner. Det er en volumøkning 2 prosent og en verdiøkning på 13 prosent eller 439 millioner kroner fra samme periode i fjor. 

Portugal og Brasil var de største markedene for klippfisk i oktober.

- Etter en litt svakere start på året, målt i volum, har eksporten av klippfisk av torsk tatt seg opp de siste månedene og er nå på nivå med fjoråret. Spesielt i oktober har eksporten vært betydelig høyere enn på samme tid i fjor. Økningen har vært på nesten 24 prosent, opp til 5 200 tonn. Prisen har i tillegg hatt en jevn økning gjennom hele året. Mye kan forklares av en svak krone mot både euro og amerikanske dollar, men også av etterspørsel i markeder som Portugal, sier Ingrid K. Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

- Det aller meste av klippfisk av torsk går til Portugal, og så langt i år har Portugal tatt en enda større andel enn på samme tid i fjor. Det har vært en betydelig reduksjon i eksporten av saltfisk fra Norge, som blant annet inngår i lokal klippfiskproduksjon. Det betyr at importørene må handle inn mer ferdigvare til julesalget, sier Johnny Thomassen.

Tregere for saltfisken
Norge eksporterte 1 800 tonn saltfisk for 92 millioner kroner i oktober. Det er en volumreduksjon på 13 prosent og en verdireduksjon på 7 prosent eller 7 millioner kroner fra oktober i fjor. Portugal og Italia var de største saltfiskmarkedene i oktober. 

Hittil i år har Norge eksportert 21 000 tonn saltfisk for 1,2 milliard kroner. Det er en Det er en volumreduksjon på 21 prosent, og en verdireduksjon på 12 prosent eller 160 millioner kroner fra samme periode i fjor.

På forsiden nå