×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Ferskeksporten gjorde et hopp

Etter å ha gått ned gjennom den verste krisetiden i vinter gjorde eksporten av fersk torsk plutselig et hopp forrige uke. 

Eksporten av fersk torsk gjorde plutselig et hopp forrige uke, mens frossenfisken gikk ned.  Foto: Sjømatrådet

Eksporten av hel fersk torsk falt med 6 prosent under den verste perioden av «koronaperioden» fra uke 9 til og med forrige uke.

Men nå ser Sjømatrådet en økning igjen.

- Eksporten av fersk torsk økte med 31 prosent i uke 21 til 902 tonn. I tillegg til Danmark som er et tradisjonelt omlastingsmarked, ble det eksport fersk hel torsk til Spania, Nederland og Sverige i uke 21. Så langt i år har den totale eksporten av fersk hel torsk holdt seg på nivå fjoråret, skriver sjømatanalytikerne Paul Aandahl og Ingrid Kristine Pettersen i en pressemelding.

Ned for frossenfisk
Samtidig ser de to analytikerne et fall i eksporten av frossen torsk så langt i år på 4 prosent. 

- Mens eksporten av fryst hel torsk har økt med 12 prosent fra uke 9 til og med uke 21. Forrige uke gikk eksporten av fryst hel torsk ned med 30 prosent sammenlignet med uke 21 i fjor. Eksporten av fryst filet (ikke blokk) økte med 108 prosent i uke 21.

Prisfall
- Fallende etterspørsel i markedene har påvirket prisutviklingen, først og fremst på de ferske produktene. Til tross for en svært svak norsk krone ser vi et betydelig prisfall målt i norske kroner. Prisen er nå 6 prosent lavere enn på samme tid i fjor, mens prisen har falt med 34 prosent fra et historisk høyt nivå i uke 1, sier Ingrid Kristine Pettersen.

Salt- og klippfisk
Markedet for konvensjonelle produkter har vært vanskelig, dog med noen unntak.

- Så langt i år har det vært nedgang i eksporten av saltet hel torsk og klippfisk av torsk på henholdsvis 4 prosent og 17 prosent. I koronaperioden fra uke 9 har eksporten av saltet hel torsk falt med 22 prosent og klippfisk av torsk med 7 prosent.

- Eksporten av saltet hel torsk økte med 2 prosent til 613 tonn i uke 21 sammenlignet med samme uke i fjor. I samme periode gikk eksporten av klippfisk av torsk ned med 81 prosent til 160 tonn. Nedgangen i eksporten av klippfisk av torsk startet for alvor rundt påske, mens eksporten av saltet hel torsk hadde volumvekst til og med uke 17 sammenlignet med samme periode i 2019.

Prisfall
For klippfisk av torsk har prisene holdt seg høye, målt i norske kroner, mens saltfiskprisene begynte å falle allerede i uke 18. Brasil og Portugal er de to største markedene for klippfisk av torsk. Forventninger om redusert etterspørsel i Portugal de neste månedene og tilnærmet full stopp i det brasilianske markedet bidrar fortsatt til stor usikkerhet fremover, sier Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

- Omtrent samtidig som det stoppet opp for klippfisk og saltfisk av torsk har eksporten av klippfisk av sei hatt noe vekst. Årsaken til dette er en eksportøkning til både Karibia, Kongo og Kongo-Brazzaville de siste ukene. På denne tiden av året er det normalt sett lavsesong for eksport av klippfisk av sei, så utfordringene i det brasilianske markedet har mindre betydning for utviklingen nå. Samtidig er Brasil et av de to største markedene for klippfisk og forventninger om svak utvikling fremover skaper stor usikkerhet også for seien, sier Pettersen.

På forsiden nå