Kyst og Fjord

Festival til sjømatens ære

Det er duket for den årlige sjømatfestivalen i Lødingen denne helga. Fiskeriminister Per Sandberg er blant gjestene.

Mye snadder på Sjømatfestivalen i Lødingen.

Foto: Lødingen Sjømatfestival
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

De siste årene har rundt 5.000 betalt for å delta. Torsk, sild laks og kval er ingredienser som går igjen på festivalen som denne gangen arrangeres for 17. gang.

Fiskeriministeren deltar på et fiskeriseminar på lørdag morgen og skal deretter foreta den offisielle åpningen av festivalen midt på dagen.

- Vi beholder skjelettet også i år. Sjømatfestivalen er både stolt og glad over å kunne tilby gratis lunsjkonsert med Hærens Musikkorps. Til dette arrangementet inviterer vi spesielt elevene i grunnskolene i kommunen. I tillegg til musikalsk underholdning spanderer Sjømatfestivalen gratis mat og drikke på elevene. Det var populært i fjor. Det blir det garantert i år også, smiler messegeneral Jan-Roger Henriksen til Bladet Vesterålens nettsider.

Festivalen tyvstarter allerede i dag torsdag med Humorkameratene fra Svolvær.

- Mye flott underholdning å se frem til også denne gang. I Sjømatteltet sørger Vestfjordmusikken og De Øgliners for passe tonefølge. Lødingen musikkforening vil spille rundt om på messeområdet. For barna kan nevnes aktiviteter som hoppeslått, ballbinge sklier og fiskekonkurranse. Viser værgudene seg fra en blid side blir det tur med Elias-båtene. Så skal jo prisen Årets lødingsværing deles ut, sier en hemmelighetsfull Jan-Roger Henriksen til samme nettsted.

Opprettet 14.06.2018 09:12. Sist oppdatert 14.06.2018 09:12

Kommenter via Facebook

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

Stopp i fiske Melding fra Fiskeridirektøren om seifiske.

Stenging av et område Området Opnan i Finnmark er stengt for fiske med snurrevad

PDF-avis

Levert av Open Concept AS