Kyst og Fjord

Festival til sjømatens ære

Det er duket for den årlige sjømatfestivalen i Lødingen denne helga. Fiskeriminister Per Sandberg er blant gjestene.

Mye snadder på Sjømatfestivalen i Lødingen.

Foto: Lødingen Sjømatfestival
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

De siste årene har rundt 5.000 betalt for å delta. Torsk, sild laks og kval er ingredienser som går igjen på festivalen som denne gangen arrangeres for 17. gang.

Fiskeriministeren deltar på et fiskeriseminar på lørdag morgen og skal deretter foreta den offisielle åpningen av festivalen midt på dagen.

- Vi beholder skjelettet også i år. Sjømatfestivalen er både stolt og glad over å kunne tilby gratis lunsjkonsert med Hærens Musikkorps. Til dette arrangementet inviterer vi spesielt elevene i grunnskolene i kommunen. I tillegg til musikalsk underholdning spanderer Sjømatfestivalen gratis mat og drikke på elevene. Det var populært i fjor. Det blir det garantert i år også, smiler messegeneral Jan-Roger Henriksen til Bladet Vesterålens nettsider.

Festivalen tyvstarter allerede i dag torsdag med Humorkameratene fra Svolvær.

- Mye flott underholdning å se frem til også denne gang. I Sjømatteltet sørger Vestfjordmusikken og De Øgliners for passe tonefølge. Lødingen musikkforening vil spille rundt om på messeområdet. For barna kan nevnes aktiviteter som hoppeslått, ballbinge sklier og fiskekonkurranse. Viser værgudene seg fra en blid side blir det tur med Elias-båtene. Så skal jo prisen Årets lødingsværing deles ut, sier en hemmelighetsfull Jan-Roger Henriksen til samme nettsted.

Opprettet 14.06.2018 09:12. Sist oppdatert 14.06.2018 09:12

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS