Kyst og Fjord

Festival til sjømatens ære

Det er duket for den årlige sjømatfestivalen i Lødingen denne helga. Fiskeriminister Per Sandberg er blant gjestene.

Mye snadder på Sjømatfestivalen i Lødingen.

Foto: Lødingen Sjømatfestival
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

De siste årene har rundt 5.000 betalt for å delta. Torsk, sild laks og kval er ingredienser som går igjen på festivalen som denne gangen arrangeres for 17. gang.

Fiskeriministeren deltar på et fiskeriseminar på lørdag morgen og skal deretter foreta den offisielle åpningen av festivalen midt på dagen.

- Vi beholder skjelettet også i år. Sjømatfestivalen er både stolt og glad over å kunne tilby gratis lunsjkonsert med Hærens Musikkorps. Til dette arrangementet inviterer vi spesielt elevene i grunnskolene i kommunen. I tillegg til musikalsk underholdning spanderer Sjømatfestivalen gratis mat og drikke på elevene. Det var populært i fjor. Det blir det garantert i år også, smiler messegeneral Jan-Roger Henriksen til Bladet Vesterålens nettsider.

Festivalen tyvstarter allerede i dag torsdag med Humorkameratene fra Svolvær.

- Mye flott underholdning å se frem til også denne gang. I Sjømatteltet sørger Vestfjordmusikken og De Øgliners for passe tonefølge. Lødingen musikkforening vil spille rundt om på messeområdet. For barna kan nevnes aktiviteter som hoppeslått, ballbinge sklier og fiskekonkurranse. Viser værgudene seg fra en blid side blir det tur med Elias-båtene. Så skal jo prisen Årets lødingsværing deles ut, sier en hemmelighetsfull Jan-Roger Henriksen til samme nettsted.

Opprettet 14.06.2018 09:12. Sist oppdatert 14.06.2018 09:12

Kommenter via Facebook

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS