Kyst og Fjord

Fikk ikke egne snurrevadfelt

De hadde håpet på egne snurrevadfelt i Lofoten, fiskerne som henvendte seg til Fiskeridirektoratet sist uke. – Det ble for kort tid til å behandle denne saken.

Eierne av «Einar Erlend» ønsket egne snurrevadfelt, men fikk ikke gjennomslag.

Foto: Jonas Aasegg Johannessen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det sier seniorrådgiver Per Sagen i Fiskeridirektoratet til Fiskeribladet.

- Det er to uker igjen til påske og mange begynner å bli ferdig med sine kvoter. Vi regner derfor med at «trykket» skal letne litt i tiden framover, og håper at fiskerne skal greie å komme til enighet på feltet. Det er tross alt det beste. Uansett ville det blitt for kort tid til å utrede en slik sak skikkelig, sier han.

Skipper Einar Helge Meløysund på «Einar Erlend» og flere med ham ba om støtte fra Nordland fylkes fiskarlag til opprettelsen av et eget snurrevadfelt ved Røst.

Det er fare for brukskollisjoner, siden det er mye line- og garnbruk i området. Her har snurrevadflåten tidligere drevet uten slike problemer.

Arbeidsutvalget i fylkesfiskarlaget anbefalte egne felt for snurrevadflåten i en kjapp høringsrunde.

Kystfiskarlaget avviste forslaget, blant annet siden sesongen har kommet langt og at dette ville få følger for garn- og linefiskerne i området.

- Vi hadde jo en grundig reguleringsprosess før vi etablerte de lokale reguleringene som gjelder under årets fiske. Da kom vi til enighet om et eget linefelt ved Henningsvær med bakgrunn i at line er et sårbart redskap ved brukskonflikter. Men det var ikke da noe krav om snurrevadfelt. Men alle slike tiltak bør nok drøftes grundig på forhånd, slik at man ikke ender opp med utilsiktede konsekvenser for noen av bruksklassene. Ut fra dagens situasjon mener vi det er best å holde på de vedtatte reguleringene ut sesongen, og så oppsummere årets erfaringer før vi fastsetter 2019-reguleringene, sier Sagen til Fiskeribladet.

Opprettet 13.03.2018 07:45. Sist oppdatert 13.03.2018 09:16

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS