Kyst og Fjord

Fikk ikke egne snurrevadfelt

De hadde håpet på egne snurrevadfelt i Lofoten, fiskerne som henvendte seg til Fiskeridirektoratet sist uke. – Det ble for kort tid til å behandle denne saken.

Eierne av «Einar Erlend» ønsket egne snurrevadfelt, men fikk ikke gjennomslag.

Foto: Jonas Aasegg Johannessen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det sier seniorrådgiver Per Sagen i Fiskeridirektoratet til Fiskeribladet.

- Det er to uker igjen til påske og mange begynner å bli ferdig med sine kvoter. Vi regner derfor med at «trykket» skal letne litt i tiden framover, og håper at fiskerne skal greie å komme til enighet på feltet. Det er tross alt det beste. Uansett ville det blitt for kort tid til å utrede en slik sak skikkelig, sier han.

Skipper Einar Helge Meløysund på «Einar Erlend» og flere med ham ba om støtte fra Nordland fylkes fiskarlag til opprettelsen av et eget snurrevadfelt ved Røst.

Det er fare for brukskollisjoner, siden det er mye line- og garnbruk i området. Her har snurrevadflåten tidligere drevet uten slike problemer.

Arbeidsutvalget i fylkesfiskarlaget anbefalte egne felt for snurrevadflåten i en kjapp høringsrunde.

Kystfiskarlaget avviste forslaget, blant annet siden sesongen har kommet langt og at dette ville få følger for garn- og linefiskerne i området.

- Vi hadde jo en grundig reguleringsprosess før vi etablerte de lokale reguleringene som gjelder under årets fiske. Da kom vi til enighet om et eget linefelt ved Henningsvær med bakgrunn i at line er et sårbart redskap ved brukskonflikter. Men det var ikke da noe krav om snurrevadfelt. Men alle slike tiltak bør nok drøftes grundig på forhånd, slik at man ikke ender opp med utilsiktede konsekvenser for noen av bruksklassene. Ut fra dagens situasjon mener vi det er best å holde på de vedtatte reguleringene ut sesongen, og så oppsummere årets erfaringer før vi fastsetter 2019-reguleringene, sier Sagen til Fiskeribladet.

Opprettet 13.03.2018 07:45. Sist oppdatert 13.03.2018 09:16

Kommenter via Facebook

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS