Kyst og Fjord

Fikk ikke egne snurrevadfelt

De hadde håpet på egne snurrevadfelt i Lofoten, fiskerne som henvendte seg til Fiskeridirektoratet sist uke. – Det ble for kort tid til å behandle denne saken.

Eierne av «Einar Erlend» ønsket egne snurrevadfelt, men fikk ikke gjennomslag.

Foto: Jonas Aasegg Johannessen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det sier seniorrådgiver Per Sagen i Fiskeridirektoratet til Fiskeribladet.

- Det er to uker igjen til påske og mange begynner å bli ferdig med sine kvoter. Vi regner derfor med at «trykket» skal letne litt i tiden framover, og håper at fiskerne skal greie å komme til enighet på feltet. Det er tross alt det beste. Uansett ville det blitt for kort tid til å utrede en slik sak skikkelig, sier han.

Skipper Einar Helge Meløysund på «Einar Erlend» og flere med ham ba om støtte fra Nordland fylkes fiskarlag til opprettelsen av et eget snurrevadfelt ved Røst.

Det er fare for brukskollisjoner, siden det er mye line- og garnbruk i området. Her har snurrevadflåten tidligere drevet uten slike problemer.

Arbeidsutvalget i fylkesfiskarlaget anbefalte egne felt for snurrevadflåten i en kjapp høringsrunde.

Kystfiskarlaget avviste forslaget, blant annet siden sesongen har kommet langt og at dette ville få følger for garn- og linefiskerne i området.

- Vi hadde jo en grundig reguleringsprosess før vi etablerte de lokale reguleringene som gjelder under årets fiske. Da kom vi til enighet om et eget linefelt ved Henningsvær med bakgrunn i at line er et sårbart redskap ved brukskonflikter. Men det var ikke da noe krav om snurrevadfelt. Men alle slike tiltak bør nok drøftes grundig på forhånd, slik at man ikke ender opp med utilsiktede konsekvenser for noen av bruksklassene. Ut fra dagens situasjon mener vi det er best å holde på de vedtatte reguleringene ut sesongen, og så oppsummere årets erfaringer før vi fastsetter 2019-reguleringene, sier Sagen til Fiskeribladet.

Opprettet 13.03.2018 07:45. Sist oppdatert 13.03.2018 09:16

Kommenter via Facebook

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

PDF-avis

Levert av Open Concept AS