×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Fikk medhold av departementet

Arve Guttelvik mente han ble urimelig behandlet av Sjøfartsdirektoratet etter fjorårets blåkveitefiske. Nå har han fått delvis medhold fra Nærings- og Fiskeridepartementet. – Avgjørelsen åpner opp for at flere i samme situasjon kan få nedsatt gebyr, hevder Fiskarlagets advokat, Ståle Hellesø.

Arve Guttelvik på «Storstein» ble ilagt ei bot på 74.000 kroner av Sjøfartsdirektoratet.

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

Det var 25. mai i fjor at 14,96 meter lange «Storstein» befant seg godt utafor 35-mila utfor Værøy og Røst, til tross for at fartøyet kun hadde fartøyinstruks for Bankfiske I. Kystvakten tok kontakt, konstaterte at fartøyet ikke hadde papirene i orden, og anmodet dem om å gå lenger inn, noe de umiddelbart gjorde.

Bare fire dager senere hadde fartøyet fått Bankfiske II, med alle muligheter til å gå lengre ut, men da var altså lovbruddet allerede begått.

4. desember i fjor ble Guttelvik ilagt overtredelsesgebyr på 74.000 kroner for brudd på skipssikkerhetsloven. Syv dager senere var vedtaket påklaget. For knappe to uker siden kom svaret: Overtredelsesgebyret var satt ned til 18.500 kroner.

Sommel og forvirring

I forkant av fjorårets sesong ble det bestemt at det skulle innføres en unntaksordning for blåkveiteflåten, for å gjøre det enklere for små kystbåter å få de nødvendige tillatelsene til å kunne gå helt ut til de rike fiskefeltene. Det er en tillatelse de ellers i året ikke får.

Problemet var bare at nyordninga ikke var kommet på plass da blåkveitefisket startet. De godkjente foretakene som skulle stå for utstedelsene, ikke hadde fått informasjon om hvordan dette skulle foregå.

Det ble altså en hektisk start på sesongen, med full forvirring om hva som egentlig gjaldt. At dette var problemetisk, forstod også Sjøfartsdirektoratet:

- Vi har i løpet av siste uka sett at det hersker tvil i næringen om hva som kreves for å kunne gå ut i område hvor det fiskes blåkveite, som dels er utenfor 35 nautiske mil fra grunnlinjen, skrev direktoratet i en mail til Fiskarlaget, og føyde til at man «anmoder godkjente foretak om å gi behandling av slike søknader om ny midlertidig fartøyinstruks høyeste prioritet».

Mailen fra direktoratet var et av flere dokumenter som advokat Ståle Hellesø la ved klagen.

Fikk nedsatt gebyr

I klagebehandlinga påpeker Nærings- og Fiskeridepartementet at Sjøfartsdirektoratet er i sin fulle rett til å utstede overtredelsesgebyr mot denne type regelbrudd, selv om det kan virke urimelig. Allmennpreventive hensyn tilsier at det må reageres med gebyr.

Men departementet legger også til: «Vi har likevel forståelse for at det kan fremstå som lite hensiktsmessig at en blir ilagt gebyr når formålet med innføring av ordningen tilsynelatende var å tillate aktuelle fartøyer å delta i blåkveitefisket, samt å forenkle muligheten til dette».

Det skriver avdelingsdirektør Gaute Sivertsen.

Mer i papiravisa

På forsiden nå