×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Fikk mer blåkveite

Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Fiskeridirektøren har besluttet å øke kvotene for konvensjonelle havfiskefartøy og trålere i fisket etter blåkveite nord for 62°N med 10 tonn per fartøy. Kvoteøkningen gis som maksimalkvotetillegg.   

 Beslutningen hadde virkning fra og med onsdag.  

På forsiden nå